Văn bản Luật Hôn nhân

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Hộ Tịch

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật Hộ...Chi tiết

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình.

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình, chế độ tài sản của vợ chồng, giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và một số biện pháp thi hành Luật Hôn...Chi tiết

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo...Chi tiết

Nghị định số 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Nghị định số 144/2013/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức...Chi tiết

Quyết định số 374/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh...Chi tiết

Quyết định số 810/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phổ biến luật hôn nhân và gia đình năm 2014, luật công chứng năm 2014, luật hộ tịch năm 2014

Ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-UBND là Kế hoạch phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Hộ tịch năm...Chi tiết

Nghị định số 8016/VBHN-BTP quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo nghị quyết số 35/2000/qh10 của quốc hội về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình

Nghị định số 8016/VBHN-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết về đăng ký kết hôn đối với: Các trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, ngày Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực pháp...Chi tiết

Luật con nuôi số 52/2010/QH12

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010 để quý khách hàng tham khảo và sử dụng khi cần...Chi tiết

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 được Quốc hội ban hành ngày...Chi tiết

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc...Chi tiết

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước...Chi tiết

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc...Chi tiết

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ...Chi tiết

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước...Chi tiết

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước...Chi tiết

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia...Chi tiết

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo...Chi tiết

Nghị định số 144/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ...Chi tiết

Quyết định số 374/QĐ-UBND về thực hiện luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh khánh hòa

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh khánh...Chi tiết

Quyết định số 810/QĐ-UBND

Quyết định ban hành kế hoạch phổ biến luật hôn nhân và gia đình năm 2014, luật công chứng năm 2014, luật hộ tịch năm...Chi tiết

Văn bản số 3455/BTP-HTQTCT V/v triển khai Nghị định số 24/2013/NĐ-CP

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not...Chi tiết

Nghị định số 8016/VBHN-BTP quy định về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc Hội

Nghị định quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc Hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia...Chi tiết

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ...Chi tiết

Thông tư số 07/2001/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 77/2001/NĐ-CP

Thông tư số 07/2001/TT-BTP của Bộ Tư pháp số 07/2001/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2001 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo nghị...Chi tiết

Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận noãn, cho và nhận phôi; thẩm quyền, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; điều kiện mang thai...Chi tiết

Hotline: 1900.6557