Trang chủ » Văn bản Luật Hình sự

Văn bản Luật Hình sự

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống mua bán người

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người về cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; tổ chức, hoạt động của cơ sở

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28 tháng 8 năm 2013

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương xix của bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao

Xem thêm >

Công văn số 10/2000/KHXX về việc thi hành mục 3 nghị quyết của quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự

Công văn số 10/2000/KHXX ngày 10 tháng 1 năm 2000 của toà án nhân dân tối cao số 10/2000/khxx ngày 10 tháng 01 năm 2000 về việc thi hành mục 3 nghị quyết của quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình

Xem thêm >

Nghị định số 10/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Nghị định số 10/2012/NĐ-CP quy định đối tượng, trình tự, thủ tục thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; quyền và nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp giáo

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT hướng dẫn thi hành quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT ngày 15 tháng 05 năm 2013 hướng dẫn cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, thời hạn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị và quyết định tạm đình chỉ

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị, quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án

Xem thêm >

Chỉ thị số 04/2000/CT-TTg về việc tổ chức thi hành bộ luật hình sự

Chỉ thị số 04/2000/CT-TTg ngày 17 tháng 2 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thi hành bộ luật hình

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của bộ công an, viện kiểm sát nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tối cao, bộ tư

Xem thêm >

Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “xét xử sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “xét xử sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự năm

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử

Thông tư liên lịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30 tháng 05 năm 2013 hướng dẫn thi hành quy định thực hiện trích xuất phạm nhân ra khỏi trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử và chế độ

Xem thêm >

Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ tư “xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự

Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ tư “xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNTC-TANDTC ngày 05 tháng 05 năm 2012

Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNTC-TANDTC ngày 05 tháng 05 năm 2012 hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02 tháng 08 năm 2013

Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02 tháng 08 năm 2013 hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và

Xem thêm >

Luật đặc xá số 07/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

Luật đặc xá số 07/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, người được đặc

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất

Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục thi hành án phạt trục xuất; giải quyết trường hợp người phải chấp hành án phạt trục xuất trốn hoặc bị bệnh hoặc chết trong thời gian chờ xuất cảnh;

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG hướng dẫn việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân

Thông tư số 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 13 tháng 02 năm 2012 hướng dẫn về nguyên tắc, thủ tục thông báo, thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân là người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân và

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2015

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh và quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản

Xem thêm >

Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP

Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC

Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Bộ Tài chính số 02/2005/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2005 hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

Thông tư liên tịch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tư pháp số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số quy định

Xem thêm >

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm “thi hành bản án và quyết định của tòa án” của bộ luật tố tụng hình

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT

Thông tư liên tịch hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi

Xem thêm >

Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP

Nghị quyết bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02-10-2007 của Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm

Xem thêm >

Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-VKSTC-BQP

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc bắt, tạm giữ hình sự và kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự tại các đồn biên

Xem thêm >