Trang chủ » Văn bản Luật Doanh nghiệp

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Nghị định Số 08/VBHN-BCT quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Nghị định Số 08/VBHN-BCT quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại; quảng cáo thương mại; hội chợ, triển lãm thương

Xem thêm >

Luật quản lý thuế Số 09/VBHN-VPQH

Luật quản lý thuế Số 09/VBHN-VPQH quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp

Xem thêm >

Quyết định Số 03/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh an giang

Quyết định Số 03/2014/QĐ-UBND quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh và quản lý nhà nước sau khi đăng ký theo

Xem thêm >

Luật quản lý thuế Số 03/VBHN-VPQH

Luật quản lý thuế Số 03/VBHN-VPQH quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp

Xem thêm >

Luật thuế thu nhập cá nhân Số 04/2007/QH12

Luật thuế thu nhập cá nhân Số 04/2007/QH12 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá

Xem thêm >

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Số 04/VBHN-VPQH

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Số 04/VBHN-VPQH quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh

Xem thêm >

Thông tư Số 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa

Thông tư Số 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; hoạt động tạm xuất, tái nhập và hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa. Thông tư này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam (sau đây viết tắt là thương nhân)

Xem thêm >

Thông tư Số 01/2015/TT-BCT quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Thông tư Số 01/2015/TT-BCT quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương

Xem thêm >

Quyết định Số 02/QĐ-BĐMDN về việc thành lập tổ thư ký giúp việc ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Quyết định Số 02/QĐ-BĐMDN về việc thành lập tổ thư ký giúp việc ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh

Xem thêm >

Luật xử lý vi phạm hành chính Số 02/VBHN-VPQH

Luật xử lý vi phạm hành chính Số 02/VBHN-VPQH quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành

Xem thêm >