Trang chủ » Văn bản Luật Dân sự

Văn bản Luật Dân sự

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp ban

Xem thêm >

Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 để khách hàng tham

Xem thêm >

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nội dung như

Xem thêm >

Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt

Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban

Xem thêm >

Luật công chứng số 53/2014/QH13 ban hành ngày 20/06/2015

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật công chứng số 53/2014/QH13 ban hành ngày 20/06/2015 để khách hàng tham

Xem thêm >

Luật cư trú số 81/2006/QH11 quốc hội ban hành ngày 29/11/2006

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật cư trú số 81/2006/QH11 quốc hội ban hành ngày 29/11/2006 để khách hàng tham khảo và sử

Xem thêm >

Luật Công chứng số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/06/2014

Luật công chứng số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày

Xem thêm >

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua, thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường 2005

Luật Hoàng Phi cung cấp Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua, thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường

Xem thêm >

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban

Xem thêm >

Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng

Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công

Xem thêm >

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban

Xem thêm >

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia

Xem thêm >

Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 do Quốc hội ba hành ngày 13/11/2008

Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 do Quốc hội ba hành ngày

Xem thêm >

Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015 để quý khách hàng tham khảo và sử dụng khi cần

Xem thêm >

Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24/11/2010

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24/11/2010 để khách hàng tham khảo, Luật này sẽ hết hiệu lực vào ngày

Xem thêm >

Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2014

Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2014 quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công

Xem thêm >

Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc

Xem thêm >

Nghị định Số 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định Số 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc

Xem thêm >

Nghị định Số 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Nghị định Số 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan hải quan với các cơ quan nhà nước hữu quan, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển

Xem thêm >

Quyết định số 2868/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Nội dung như

Xem thêm >

Luật Thủ Đô số 25/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012

Luật Thủ Đô số 25/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc Hội quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ

Xem thêm >

Luật số 36/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cư trú năm 2006

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp văn bản Luật số 36/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cư trú năm 2006. Nội dung cụ thể như

Xem thêm >

Luật số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật cư trú

Luật số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phát hiện, ngăn ngừa việc lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của

Xem thêm >

Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014

Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ

Xem thêm >

Nghị định Số 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Nghị định Số 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập

Xem thêm >