Văn bản Luật Dân sự

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 20

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được quy định tại thông tư 20/2018 của bộ giáo dục và đào...Chi tiết

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu mới nhất 2020

Để đảm bảo các hoạt động quản lí an ninh trên địa bàn địa phương tốt nhất thì chúng ta cần phải đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Đây là quy định bắt buộc của pháp luật khi cá nhân hoặc một nhóm người thay đổi nơi sinh...Chi tiết

Bài thu hoạch chính trị hè 2020 của giáo viên?

Trong mỗi dịp nghỉ hè thì ngành giáo dục nói chung và mỗi trường học nói riêng sẽ tổ chức những lớp học nhằm mục đích bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đã, đang và sẽ tiến hành...Chi tiết

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban...Chi tiết

Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 để khách hàng tham...Chi tiết

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong: Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà...Chi tiết

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu quy định việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả đánh giá...Chi tiết

Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng

Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công...Chi tiết

Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định về Danh mục phí, lệ phí

Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm...Chi tiết

Thông tư 34/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú và nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư...Chi tiết

Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ngày 17/03/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu...Chi tiết

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao...Chi tiết

Thông tư 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 02/2014/TT_BTC về phí, lệ phí

Thông tư 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung...Chi tiết

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường...Chi tiết

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về chính sách miễn giảm học phí

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học...Chi tiết

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2014

Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2014 của Quốc...Chi tiết

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 06 năm...Chi tiết

Luật Đấu thầu 2013 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013

Luật đấu thầu 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013, Luật bao gồm 13 chương, 96 điều và có một số điểm mới...Chi tiết

Nghị định 63/2014/NĐ-CP để kịp thời hướng dẫn Luật đấu thầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2014/NĐ-CP để kịp thời hướng dẫn Luật đấu thầu có hiệu lực vào...Chi tiết

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn...Chi tiết

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn...Chi tiết

Luật số 01/2016/QH14 về đấu giá tài sản

Luật đấu giá tài sản ban hành ngày 17/11/2016 có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá...Chi tiết

Nghị định 95/2009/NĐ-CP Quy định về niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người

Nghị định 95/2009/NĐ-CP Quy định về niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở...Chi tiết

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường...Chi tiết

Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để khách hàng tham...Chi tiết

Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký quản lý hộ tịch

Luật Hoàng Phi xin giới thiệu Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký quản lý hộ tịch để khách hàng tham khảo và sử...Chi tiết

Hotline: 1900.6557