Luật Hoàng Phi Văn bản pháp luật Lao động – Tiền lương

Lao động – Tiền lương

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phụ cấp chức vụ là gì? Có đồng thời được hưởng phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm hay không?

30/12/2020

Phụ cấp chức vụ là một khoản tiền được trả thêm cho các chủ thể khi mà vừa làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vừa giữ chức vụ lãnh đạo nhưng mới chỉ hưởng lương chuyên môn, nghiệp...

Phụ cấp lương là gì?

31/12/2020

Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng...

Hợp đồng thỏa thuận là gì? Mẫu Hợp đồng thỏa thuận 2021

31/12/2020

Hợp đồng thỏa thuận là một loại hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về việc xác nhận, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của chính các bên tham gia thỏa thuận, đây là một loại hợp đồng phổ biến được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng...

Tiền lương là gì?

31/12/2020

Tiền lương là sự trả công được biểu hiện bằng tiền của người sử dụng lao động cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận, tiền lương được trả cho người lao động bao gồm mức lương theo công việc hoặc mức lương theo chức danh, phụ cấp và...

Đình công là gì? Khái niệm đình công là gì?

31/12/2020

Đình công mang tính chất là biện pháp mạnh mẽ được thực hiện bởi người lao động để đòi hỏi quyền lợi từ người sử dụng lao...

Thời giờ làm việc bình thường theo Bộ luật lao động

01/02/2021

Bộ luật lao động ngoài việc quy định về giờ làm việc bình thường còn có quy định mới về trường hợp Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt theo đó Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn...

Hotline: 1900.6557