Dân sự

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng môi giới là gì? Mẫu hợp đồng môi giới năm 2021

31/12/2020

Hợp đồng môi giới là hợp đồng giữa các bên được môi giới và bên môi giới, theo đó bên môi giới giới thiệu bên thứ ba ký kết hợp đồng cho bên được môi giới hoặc cung cấp những điều kiện để cho bên được môi giới ký kết hợp đồng và được hưởng hoa hồng...

Hợp đồng kinh tế là gì? Mẫu hợp đồng kinh tế

31/12/2020

Hợp đồng kinh tế là văn bản thể hiện các giao dịch, thoả thuận giữa các bên ký kết thực hiện các hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các thoả thuận khác có liên quan đến mục đích kinh doanh, trong một hợp đồng kinh tế phải có quy định rõ ràng các...

Hợp đồng tài trợ là gì? Mẫu hợp đồng tài trợ mới nhất 2021

31/12/2020

Hợp đồng tài trợ là loại hợp đồng được xếp vào hợp đồng dân sự, vối nội dung chính là ghi nhận sự thỏa thuận, nhất trí của các bên đối với vấn đề tài trợ để thực hiện chương trình hoặc sự kiện....

Hợp đồng liên doanh là gì? Mẫu hợp đồng liên doanh

31/12/2020

Hợp đồng liên doanh là một loại hợp đồng mà trong đó các bên tham gia ký kết hợp đồng sẽ thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh dưới hình thức là thành lập một công ty mới hoàn toàn do các bên đồng thời làm chủ sở...

Phản tố là gì? Yêu cầu phản tố là gì?

25/03/2021

Phản tố là một trong các quyền lợi cơ bản của bên phía bị đơn (người bị kiện) trong một vụ án dân sự nào đó‚ hiểu một cách đơn giản hơn thì phản tố có nghĩa là người bị kiện được quyền kiện ngược lại người đã làm đơn khởi kiện mình tại tòa án (nguyên...

Cá nhân cư trú là gì?

31/12/2020

Đối với người nước ngoài thì nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền...

Ký quỹ là gì? Tài khoản ký quỹ là gì?

31/12/2020

Ký quỹ là một trong bảy biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện được đúng nghĩa vụ thì bên có quyền sẽ được tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán và bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây...

Giấy chứng tử là gì?

31/12/2020

Giấy chứng tử là giấy tờ hộ tịch, được cấp bởi Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn. Giấy chứng tử thể hiện về sự kiện chết của một người. Giấy chứng tử được cấp khi thân nhân thực hiện khai báo đến...

Kháng nghị là gì? Thời hạn kháng nghị?

31/12/2020

Mục đích của kháng nghị là nhằm đảm bảo cho hoạt động xét xử của Tòa án được chính xác, kịp thời sửa chữa nếu có sai lầm xảy ra trong bản án, quyết định nhằm đảm bảo sự công bằng cho các chủ thể có liên quan đến bản án, quyết định của...

Trích lục giấy khai sinh là gì?

31/12/2020

Giấy khai sinh là một trong những văn bản được cấp cho cá nhân khi làm thủ tục dăng ký khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp (thường là Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trong trường hợp không có yếu tố nước...

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là gì?

10/03/2021

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là biện pháp bảo đảm trong quá trình thực hiện hợp đồng do tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh việc thực hiện thay các khoản nợ đúng, đầy đủ theo phần nghĩa vụ của bên được bảo lãnh được ghi nhận trong hợp đồng với...

Phân loại hợp đồng dân sự theo Bộ luật dân sự 2021

08/01/2021

Theo Điều 402 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã đưa ra định nghĩa một số hợp đồng cơ bản, tuy nhiên, trong thực tiễn có rất nhiều loại hợp đồng, ta có thể dựa vào các căn cứ khác nhau để phân biệt các loại hợp...

Hotline: 1900.6557