Luật Hoàng Phi Tài liệu Sinh học Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?

Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?

Quang hợp là quá trình tổng hợp hợp chất hữu cơ của nhóm thực vật, tảo và một số vi khuẩn nhờ thu nhận ánh sáng từ năng lượng mặt trời. Ở thực vật, quá trình quang hợp được là nhờ chất diệp lục (chlorophyll) có trong lục lạp.

Câu hỏi: Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?

A. Điều hoà nhiệt độ của không khí.

B. Tích luỹ năng lượng.

C. Cân bằng nhiệt độ của môi trường.

D. Tạo chất hữu cơ.

Đáp án đúng A.

Vai trò không phải của quang hợp là điều hòa nhiệt độ của không khí.

Lý giải việc chọn đáp án A là do:

Quang hợp là quá trình tổng hợp hợp chất hữu cơ của nhóm thực vật, tảo và một số vi khuẩn nhờ thu nhận ánh sáng từ năng lượng mặt trời. Ở thực vật, quá trình quang hợp được là nhờ chất diệp lục (chlorophyll) có trong lục lạp. Một số loài vi khuẩn không sử dụng chlorophyll để quang hợp mà dùng một loại sắc tố tương tự có tên là bacteriochlorophylls.

Cây quang hợp nhờ vào chất diệp lục có trong hệ sắc tố quang hợp ở lá cây cùng với Carotenoit. Bề mặt lá cây tiếp xúc với ánh sáng mặt trời giúp các sắc tố diệp lục hấp thụ được năng lượng và thực hiện quá trình quang hợp ở cây xanh. Hệ sắc tố quang hợp của lá gồm có 2 thành phần chính là diệp lục và carotenoit. Ở nhóm tảo và thực vật thủy sinh thì có thêm sắc tố phụ phycobilin.

Quá trình quang hợp đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của các sinh vật trên Trái đất, đặc biệt là quá trình quang hợp ở cây xanh, tạo ra khí Oxy – là nguồn sống của hầu hết các sinh vật. Dưới đây là 3 vai trò quan trọng nhất của quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật.

– Tổng hợp chất hữu cơ: sản phẩm của quang hợp tạo ra hợp chất hữu cơ cung cấp nguồn thức ăn cho tất cả các sinh vật, dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp và chế tạo ra thuốc chữa bệnh cho con người.

– Tích lũy năng lượng: chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành các liên kết hóa học, cung cấp và tích lũy năng lượng cho các hoạt động sống của sinh vật.

– Điều hòa không khí: quá trình quang hợp ở cây xanh hấp thụ khí CO2, giải phóng khí O2 và nước có tác dụng điều hòa không khí, giảm hiệu ứng nhà kính đem lại không khí trong lành cho trái đất.

Đánh giá bài viết:
3/5 - (10 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trong hệ thống phân loại 5 giới vi khuẩn thuộc?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Trong hệ thống phân loại 5 giới vi khuẩn...

Các loại đơn phân của ADN là?

Các loại đơn phân của ADN là Nucleotit (A,T,G,X ), ADN cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P, ADN là một đại phân tử, cấu trúc theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các nuclêôtit và được viết tắt là...

Thế nào là lai một cặp tính trạng?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Thế nào là lai một cặp tính...

Trật tự hai giai đoạn chính của nguyên phân là?

Trật tự hai giai đoạn chính của nguyên phân là nhân phân chia → tế bào chất phân chia, nguyên phân là quá trình phân chia của tế bào nhân thực trong đó nhiễm sắc thể nằm trong nhân tế bào được chia ra làm hai phần giống nhau và giống về số lượng và thành phần của nhiễm sắc thể trong tế bào...

Nhóm phân tử đường nào sau đây là đường đơn?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Nhóm phân tử đường nào sau đây là đường...

Dịch mạch rây có thành phần chủ yếu là?

Dịch mạch rây có thành phần chủ yếu là hormone thực vật, axit amin, vitamin và ionkali, saccarôzơ, mạch rây nối các tế bào của cơ quan nguồn với các tế bào của cơ quan chứa giúp dòng mạch rây chảy từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu...

Ở người trưởng thành mỗi chu kì tim kéo dài?

Ở người trưởng thành mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây; trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,4 giây, vì mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây nên trong một phút có khoảng 75 chu kì tim, nghĩa là nhịp tim là 75...

Các ngành chính trong giới thực vật là?

Các ngành chính trong giới thực vật là Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín, đặc điểm chung của giới thực vật là sinh vật nhân thực, đa bào, cơ thể đã phân hoá thành nhiều mô và cơ quan khác nhau, tế bào thực vật có thành chứa xenlulôzơ và chứa nhiều lục...

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc...

Giới nguyên sinh được chia ra 3 nhóm là?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Giới nguyên sinh được chia ra 3 nhóm...

Xem thêm