Trang chủ » Lao động » Tư vấn luật lao động » Tư vấn thỏa ước lao động tập thể qua Tổng đài 1900 6557

Tư vấn thỏa ước lao động tập thể qua Tổng đài 1900 6557

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Để tìm hiểu rõ hơn về thỏa ước lao động tập thể quý khách hàng gọi điện đến TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 1900 6557 để được tư vấn và hỗ trợ.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 1900 6557 sẽ tư vấn cho Quý khách hàng các vấn đề liên quan đến thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật hiện hành qua bài viết dưới đây.

1.  Quy định của pháp luật lao động về thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp

Về khái niệm và đối tượng áp dụng:

Khoản 1 Điều 73 Bộ luật lao động năm 2012 quy định “thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể”.

Như vậy, có thể nói, thỏa ước lao động tập thể áp dụng đối với tất cả các đơn vị tổ chức có quan hệ thuê mướn lao động, tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các doanh nghiệp lực lượng vũ trang, tất cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có sử dụng người lao động Việt Nam. Thỏa ước lao động tập thể không áp dụng đối với:

+ Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước (trừ các tổ chức sự nghiệp dịch vụ hạch toán độc lập của các đơn vị hành chính sự nghiệp).

+ Những người làm trong các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị.

+ Những người làm trong các doanh nghiệp đặc thù thuộc lực lượng vũ trang.

Để có Thỏa ước lao động tập thể, hai bên phải tiến hành quy trình thương lượng, thỏa thuận và ký kết mang tính chất tập thể, thông qua đại diện của tập thể lao động và đại diện sử dụng lao động. Thỏa ước lao động tập thể cụ thể hóa các quy định của pháp luật phù hợp với tính chất, đặc điểm của doanh nghiệp, nó được coi là “luật” của các doanh nghiệp, nó là cơ sở pháp lý, là cộng đồng trách nhiệm của hai bên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ, có những lợi ích cao hơn so với quy định của pháp luật.

Tư vấn thỏa ước lao động tập thể qua Tổng đài 1900 6557

Về chủ thể ký kết, tập thể lao động và người sử dụng lao động thương lượng và tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Về nội dung của thỏa ước: Nội dung của thỏa ước lao động căn cứ vào sự thỏa thuận của tập thể lao động, người sử dụng lao động thông qua trong quyền được nêu nội dung thương lượng mà pháp luật quy định cho các bên chủ thể. Nội dung này phải không trái với quy định của pháp luật và không trái với với đạo đức xã hội.

Về hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể, căn cứ Khoản 2 điều 47 BLLĐ năm 2012:

“ Thoả ước tập thể có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan lao động cấp tỉnh đăng ký. Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản thoả ước tập thể, cơ quan lao động cấp tỉnh phải thông báo việc đăng ký. Nếu hết thời hạn trên mà không có thông báo thì thoả ước tập thể đương nhiên có hiệu lực.”

Về thời hạn của thỏa ước lao động tập thể, căn cứ vào Điều 50 BLLĐ năm 2012:

Thoả ước tập thể được ký kết với thời hạn từ một năm đến ba năm. Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên ký kết thoả ước tập thể, thì có thể ký kết với thời hạn dưới một năm.

Chỉ sau ba tháng thực hiện, kể từ ngày có hiệu lực đối với thoả ước tập thể thời hạn dưới một năm và sau sáu tháng đối với thoả ước tập thể thời hạn từ một năm đến ba năm, các bên mới có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thoả ước. Việc sửa đổi, bổ sung được tiến hành theo trình tự như ký kết thoả ước tập thể.”

2. Bình luận về quy định tại điều 84 Bộ luật lao động năm 2012

Khi thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có hiệu lực, trách nhiệm thực hiện thỏa ước lao động tập thể thuộc về các bên: người sử dụng lao động, người lao động, kể cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có hiệu lực. Thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp là cơ sở để người lao động được bảo đảm các quyền lợi quy định trong thỏa ước lao động tập thể, là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, cần phải phân biệt rõ trách nhiệm của mỗi chủ thể, vì giữa các chủ thể có trách nhiệm không giống nhau. Người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm/ nghĩa vụ trực tiếp thực hiện thoả ước. Giữa hai bên có những đổi quyền và nghĩa vụ ghi cả trong thoả ước và hợp đồng lao động, cả hai bên đều được tôn trọng như nhau. Trong những trường hợp cụ thể các quyền, nghĩa vụ của thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động được ưu tiên thực hiện theo những nguyên tắc chung của pháp luật lao động. Đối với tổ chức đại diện của tập thể người lao động và đại diện người sử dụng lao động cơ bản là thực hiện nghĩa vụ liên đới.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong hợp đồng lao động và các quy định khác như nội quy lao động, quy chế hoặc các thỏa thuận và quy định khác trong đơn vị được tiến hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực. Đồng thời, phải bảo đảm rằng các quyền, lợi ích của người lao động phải bằng hoặc cao hơn quy định của thỏa ước và nghĩa vụ của người lao động phải thấp hơn hoặc bằng nghĩa vụ quy định trong thỏa ước. Từ quy định này, có thể thấy rằng, giá trị pháp lý của thỏa ước lao động lao động tập thể chỉ đứng sau pháp luật, và vì thế, như đã đề cập, thỏa ước lao động tập thể được coi là “luật” của doanh nghiệp.

Tư vấn thỏa ước lao động tập thể qua Tổng đài 1900 6557

Trong quá trình thực hiện và duy trì thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, nếu một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước: thì có quyền yêu cầu bên kia thi hành đúng thỏa ước và hai bên phải cùng nhau xem xét để cùng tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Thông thường, tranh chấp lao động phát sinh trong trường hợp này là tranh chấp lao động tập thể về quyền, được giải quyết theo các quy định tương ứng tại chương XIV của Bộ luật Lao động.

Trên đây là một khía cạnh liên quan đến thỏa ước lao động tập thể, để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến nội dung thỏa, thủ tục đăng ký, hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể quý khách hàng hãy nhấc máy lên và gọi đến số 1900 6557 để được các chuyên viên và luật sư của công ty Luật chúng tôi tư vấn và hỗ trợ.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 1900 6557 TƯ VẤN TOÀN DIỆN VỀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

– Tư vấn nội dung và cách thức thương lượng tập thể;

– Tư vấn ký kết thỏa ước lao động tập thể;

– Tư vấn đăng ký thỏa ước lao động tập thể;

– Tư vấn hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể;

– Tư vấn sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể;

– Tư vấn các trường hợp thỏa ước tập thể vô hiệu;

– Tư vấn thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu;

– Tư vấn thời hạn của thỏa ước lao động tập thể;

Tư vấn các chi phí ký kết thỏa ước lao động tập thể;

– Tư vấn các vấn đề phát sinh khác;

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG TỔNG ĐÀI TƯ VẤN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 1900 6557

Để được các chuyên viên và luật sư của chúng tôi tư vấn, giải đáp thắc mắc thỏa ước lao động tập thể, khách hàng nhấc máy điện thoại và gọi tới TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557 và làm theo hướng dẫn theo lời chào trong Tổng đài.

Lưu ý:

– Khách hàng có thể dùng điện thoại cố định hoặc di động và không cần nhập mã vùng điện thoại khi gọi tới Tổng đài 1900 6557

– Thời gian làm việc của Tổng đài 1900 6557 bắt đầu từ 8h sáng đến 9h tối tất cả các ngày trong tuần.

Tư vấn thỏa ước lao động tập thể qua Tổng đài 1900 6557

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI TƯ VẤN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 1900 6557

– Được các chuyên viên tư vấn hoặc luật sư giải đáp các thắc mắc liên đến thỏa ước lao động tập thể nhanh thông qua việc trao đổi trực tiếp

– Không mất thời gian trực tiếp đến công ty tư vấn luật để được tư vấn, do đó, tiết kiệm được thời gian tối đa

– Thời gian hoạt động của Tổng đài gần như 24/7. Do đó, khách hàng có thể kết nối với chuyên viên tư vấn mọi lúc – mọi nơi chỉ thông qua 1 cuộc điện thoại;

Chúng tôi hy vọng việc triển khai kênh tư vấn thỏa ước lao động tập thể qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557 sẽ hỗ trợ và giúp khách hàng giải đáp những thắc mắc của mình.

Khách hàng cần tư vấn hoặc có bất kỳ thắc mắc về THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ MỚI NHẤT hãy nhấc máy và GỌI TỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900 6557 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi tư vấn.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 1900 6557 để được tư vấn.

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 1900.6557 – TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thỏa ước lao động tập thể theo quy định của Luật lao động mới nhất

Thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa đại diện tập thể người lao động và đại diện người lao động

Để lại bình luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo cho

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chị Thanh Thủy
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Chị Hồng Gấm
P. Giám Đốc
Công ty TNHH Bất Động Sản Tây Đô

"Rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi. Trong thời gian trao đổi làm giấy phép, các bạn chuyên viên rất nhiệt tình tư vấn và hướng dẫn dịch vụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xứng đáng 5*"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Chị Bích Trâm
Trưởng Phòng Thương Hiệu
Công ty Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Vũ Cường

"Tôi khá hài lòng với sự hợp tác của Luật Hoàng Phi. Tôi đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Công ty. Hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển thương hiệu trong thời gian tới."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Chị Thanh Trà
Giám đốc
Công ty TNHH Thời Trang Sao Việt

"Tôi hợp tác với lãnh đạo Luật Hoàng Phiđã khá lâu. Mối quan hệ giữa lãnh đạo của Luật Hoàng Phi với Ngân hàng BIDV rất tốt trong các dịch vụ liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tài chính. Tôi đánh giá cao phong cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ nhiệt tình của Luật Hoàng Phi. Các bạn luôn hợp tác và làm việc với tâm thế hỗ trợ và đồng hành"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Vũ Cường
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."

Hotline: 1900.6557