Trang chủ » Doanh nghiệp » Tư vấn doanh nghiệp » Tư Vấn Nội Dung Điều Lệ Công Ty Miễn Phí Qua Tổng Đài 1900 6557

Tư Vấn Nội Dung Điều Lệ Công Ty Miễn Phí Qua Tổng Đài 1900 6557

(Cập nhật: 19/10/2018 | 14:17)

Điều lệ công ty là sự thỏa thuận của các thành viên hoặc cổ đông khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, điều lệ còn công cụ quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Khi có sự thay đổi điều lệ, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Có thể bạn sẽ quan tâm:

 

Tổng đài 1900 6557 tư vấn nội dung điều lệ công ty bao gồm

Nội dung điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Tư vấn nội dung điều lệ công ty qua Tổng đài 19006557

Nội dung điều lệ công ty khi đăng ký phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Tư vấn nội dung điều lệ công ty qua Tổng đài 19006557

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ tư vấn nội dung điều lệ công ty qua tổng đài 1900 6557

Tổng đài 1900 6557 tư vấn nội dung điều lệ công ty xoay quanh các chủ đề

– Tư vấn nội dung bắt buộc phải có trong điều lệ công ty;

– Tư vấn trường hợp nào phải thay đổi điều lệ công ty ;

– Tư vấn những ai cần phải ký vào điều lệ Công ty;

– Tư vấn trường hợp nào cách xây dựng nội dung điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty cổ phần;

Tư vấn nội dung điều lệ công ty khác;

Tư vấn nội dung điều lệ công ty qua Tổng đài 19006557

Kết nối với tổng đài tư vấn nội dung điều lệ công ty theo hướng dẫn

Để được tư vấn quy định pháp luật về điều lệ Công ty, khách hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Gọi điện đến số 1900 6557 nghe lời chào từ Tổng đài tư vấn (Khách hàng không cần ấn mã vùng, chỉ cần ấn phím 1900 6557 trên bàn phím cho cả máy điện thoại cố định và máy điện thoại di động)

Bước 2: Ấn phím Số 4 hoặc phím số 8 trên điện thoại để kết nối với chuyên viên tư vấn

Bước 3: Gặp chuyên viên tư vấn và đặt câu hỏi để được tư vấn.

Để đảm bảo chúng tôi luôn có thể hỗ trợ được khách hàng, khách hàng hãy làm động tác nhỏ là lưu số điện thoại: 1900 6557 vào danh bạ để sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. MỘT CUỘC GỌI – MỌI VẤN ĐỀ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT.

Chúng tôi hy vọng việc triển khai kênh tư vấn Luật trực tuyến qua tổng đài 19006557 sẽ hỗ trợ và giúp khách hàng giải đáp những thắc mắc của mình nói chung và tư vấn nội dung điều lệ công ty nói riêng.