Trang chủ Là gì? Trường hợp nào dưới đây là phủ định biện chứng?
  • Thứ hai, 12/09/2022 |
  • Là gì? |
  • 611 Lượt xem

Trường hợp nào dưới đây là phủ định biện chứng?

Trường hợp là phủ định biện chứng là Lai giống lúa mới, phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới.

Câu hỏi:

Trường hợp nào dưới đây là phủ định biện chứng?

A. Đầu tư tiền sinh lãi.

B. Lai giống lúa mới.

C. Gạo đem ra nấu cơm.

D. Sen tàn mùa

Đáp án đúng B.

Trường hợp là phủ định biện chứng là Lai giống lúa mới, phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

Phủ định là xóa bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó. Phủ định là xóa bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.

– Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới.

– Phủ định biện chứng có hai đặc điểm cơ bản sau đây:

+ Tính khách quan: Nguyên nhân của sự phủ định nằm ngày trong bản thân sự vật, hiện tượng, đó là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn, lương đổi dẫn đến chất đổi, cái mới ra đời thay thế cái cũ. Vì vậy phủ định biện chứng mang tính tất yếu, khách quan và tạo điều kiện, làm tiền đề cho sự phát triển.

Ví dụ: Trong sinh vật các giống loài mới xuất hiện phủ định các giống loài cũ là kết quả của quá trình đấu tranh giữa di truyền và biến dị trong bản thân sinh vật tạo ra.

+ Tính kế thừa: Trong quá trình phat triển của sinh vật, hiện tượng, cái mới không ra đời từ hư vô mà ra dời từ trong lòng cái cũ, từ cái trước đó.

Bởi vậy nó không phủ định sạch trơn, không vứt bỏ hoàn toàn cái cũ. Nó chỉ gạt bỏ những yếu tố tiêu cực, lỗi thời của cái cũ đồng thời giữ lại những yếu tố tích cực còn thích hợp để phát triển cái mới.

Tính kế thừa này cũng là tất yếu và khách quan, đảm bảo cho các sự vật và hiện tương phát triển liên tục.

– Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

+ Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật và hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định => sự phủ định của phủ định, vạch ra khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật và hiện tượng.

+ Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời kế thừa, thay thế cái cũ nhưng phát triển ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.

+ Cái mới ra đời không đơn giản, dễ dàng mà phải trải qua sự đấu tranh, nhưng theo quy luật chung, cái mới sẽ chiến thắng cái cũ.

Bài học: Không nên ảo tưởng về sự ra đời dễ dàng của cái mới, đồng thời giúp vững tin về sự tất thắng của cái mới, vì đó là khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật và hiện tượng. Tránh thái độ bảo thủ, phủ định sạch trơn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Vận tải đa phương thức là gì? Ví dụ về vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức là phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hoá quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận...

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là Increase charter capital, tăng vố điều lệ tiếng Anh được định nghĩa như sau: Increasing charter capital is a process to restructure charter capital in an enterprise. Each type of enterprise will have a method of increasing charter capital appropriate to the nature of that...

Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài?

Chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị , kín đáo và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt...

Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó, trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên...

Thanh tra viên là gì? Mức lương của thanh tra viên

Thanh tra viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 20% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi