Trang chủ » Sở hữu trí tuệ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » Tranh chấp kiểu dáng công nghiệp

Tranh chấp kiểu dáng công nghiệp

(Cập nhật: 30/08/2018 | 11:57)

Các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ có tính chất vô hình, khó kiểm soát trên phạm vi rộng nên dễ phát sinh tranh chấp. Ở Việt Nam, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ còn hạn chế, cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp chưa được chú trọng nên tranh chấp ngày càng phổ biến, phức tạp.

Luật Hoàng Phi cung cấp các Dịch vụ liên quan đến tranh chấp thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa như:
 
– Giám định, đánh giá mức độ vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ.
 
– Đánh giá mức độ thiệt hại do hành vi xâm phạm Sở hữu Trí tuệ.
 
– Tư vấn thủ tục khởi kiện về Sở hữu Trí tuệ.
 
– Đại diện giải quyết tranh chấp Sở hữu Trí tuệ.