Tra cứu Sáng chế

(Cập nhật: 30/08/2018 | 11:58)

Tra cứu khả năng đăng ký đối với Sáng chế, Giải pháp hữu ích là một bước quan trọng giúp Quý Khách hàng biết được Sáng chế, Giải pháp hữu ích của mình dự định đăng ký có khả năng được bảo hộ hay không.

Tra cứu Sáng chế

– Kết quả tra cứu sẽ tìm ra tất cả các Sáng chế, Giải pháp hữu ích đã được nộp, cấp bằng độc quyền hoặc đã công bố mà trùng hoặc tương tự với Sáng chế, Giải pháp hữu ích của Quý Khách hàng.

– Việc tra cứu sẽ giúp Quý khách hàng vững tâm hơn về khả năng Sáng chế, Giải pháp hữu ích có thể được cấp văn bằng qua đó tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của và nhất là cơ hội kinh doanh của Quý khách hàng.

– Để tiến hành việc Tra cứu này, Quý Khách hàng chỉ cần cung cấp Tên Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng phân loại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ trước khi tiến hành thực hiện việc tra cứu.