Trang chủ Là gì? Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Là gì? |
  • 4718 Lượt xem

Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

Tổng cục thuế là cơ quan có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản ngoài kho bạc nhà nước và có trụ sở tại Hà Nội, có các nhiệm vụ như: tư vấn, soạn thảo các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về thuế, lên kế hoạch, điều hành việc thu thuế trong cả nước,…

Tổng cục thuế là gì?

Tổng cục thuế là cơ quan thuộc Bộ Tài Chính, là cơ quan cao nhất trong hệ thống quản lý thuế nội địa của Việt Nam. Tổng cục thuế có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý các loại thuế, phí, lệ phí và tổ chức thực hiện quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục thuế là cơ quan có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản ngoài kho bạc nhà nước và có trụ sở tại Hà Nội.

Nhiệm vụ của Tổng cục thuế:

– Tư vấn, soạn thảo các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về thuế.

– Lên kế hoạch, điều hành việc thu thuế trong cả nước.

– Hướng dẫn thi hành, phổ biến các nghiệp vụ thực hiện luật thuế.

– Nghiên cứu thực tế, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các cơ quan quản lý thuế từ trung ương đến các địa phương.

– Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về thuế.

– Xử lý, giải quyết các tranh chấp, tố cáo, khiếu nại trong lĩnh vực thuế.

>>>>> Tham khảo: Chi cục thuế tiếng Anh là gì?

Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

Tổng cục thuế tiếng Anh là: General Department of Taxation và địa nghĩa là the General Department of Taxation is an agency of the Ministry of Finance, the highest organ in Vietnam’s domestic tax management system. The General Department of Taxation has the function of advising and assisting the Minister of Finance in managing taxes, charges and fees and organizing tax administration in accordance with law.

The General Department of Taxation is an agency with a legal status, a seal, and an account outside the state treasury and is based in Hanoi.

Tasks of the General Department of Tax:

– Consulting, drafting legal documents, guiding documents on tax.

– Planning, operating the tax collection throughout the country.

– Guide the implementation and dissemination of tax law implementation operations.

– Actual research, continue to improve the organizational structure of tax administration agencies from the central to local levels.

– Carry out examination, inspection and supervision of compliance with tax regulations.

– Handling and resolving disputes, denunciations and complaints in the field of tax.

Cụm từ khác tương ứng Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

– Chi cục thuế quận 1 là gì?

Chi cục thuế quận 1 là cơ quan quản lý thuế, thực hiện việc thu, quản lý, giám sát thực hiện các quy định về thuế trên địa bàn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục thuế quận 1 tiếng Anh là: District 1 Tax Department.

Định nghĩa chi cục thuế quận 1 được dịch sang tiếng Anh như sau:

District 1 Tax Department is a tax administration agency, collecting, managing and supervising the implementation of tax regulations in District 1 of Ho Chi Minh City.

– Cục thuế tiếng Anh là gì?

Cục thuế tiếng Anh là : Department of Taxation

Cục thuế là cơ quan tổ chức thực hiện và quản lý thuế trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ví dụ như: Cục thuế Hà Nội, Cục thuế Nam Định, Cục thuế Hồ Chí Minh…

Định nghĩa Cục thuế được dịch sang tiếng Anh như sau:

Department of Taxation is the agency organizing the implementation and management of tax in a province or centrally run city. For example: Hanoi Tax Department, Nam Dinh Tax Department, Ho Chi Minh Tax Department …

Ví dụ cụm từ thường sử dụng Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

– Tổng cục thuế Việt Nam là cơ quan hành chính.

Tổng cục thuế Việt Nam là cơ quan hành chính tiếng Anh là: Vietnam General Department of Taxation is an administrative agency.

– Địa chỉ Tổng cục thuế.

Địa chỉ Tổng cục thuế tiếng Anh là: Address General Department of Taxation

– Tổng cục thuế là cơ quan gì?

Tổng cục thuế là cơ quan gì tiếng Anh là: What is the General Department of Taxation?

– Vụ chính sách Tổng cục thuế.

Vụ chính sách Tổng cục thuế tiếng Anh là: Department of Taxation General Department.

>>>>>=> Tham khảo thêm: Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Vận tải đa phương thức là gì? Ví dụ về vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức là phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hoá quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận...

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là Increase charter capital, tăng vố điều lệ tiếng Anh được định nghĩa như sau: Increasing charter capital is a process to restructure charter capital in an enterprise. Each type of enterprise will have a method of increasing charter capital appropriate to the nature of that...

Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài?

Chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị , kín đáo và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt...

Ban quản trị nhà chung cư là gì?

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó, trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên...

Thanh tra viên là gì? Mức lương của thanh tra viên

Thanh tra viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra bằng 20% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi