Toán học

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trunh bình cộng là gì? Cách tính trung bình cộng

09/11/2022

Số trung bình cộng của một dãy số trong toán học chính là tỉ số giữa tổng giá trị của tập hợp số đó và toàn bộ các phân tử có trong tập hợp đó. Hiểu một cách đơn giản nhất về khái niệm trung bình cộng đó là thương giữa tổng các số hạng có trong dãy số đã...

Tỷ số phần trăm là gì? Cách tính tỷ số phần trăm?

09/11/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Tỷ số phần trăm là gì? Cách tính tỷ số phần...

Trọng tâm là gì? Trọng tâm tam giác là gì?

09/11/2022

Trọng tâm là một vị trí ở giữa của một cái gì đó, có rất nhiều định nghĩa về trọng tâm khác nhau trong nhiều lĩnh vực như trọng tâm của tam giác, trọng tâm của tứ giác, trọng tâm của ngôi...

Lũy thừa là gì? Cho ví dụ lũy thừa

08/11/2022

Lũy thừa là một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là ab, đọc là lũy thừa bậc b của a hay a mũ b, số a gọi là cơ số, số b gọi là...

Trung điểm của đoạn thẳng là gì?

08/11/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi Toán học: Trung điểm của đoạn thẳng là...

Bất đẳng thức là gì? Một số bất đẳng thức quan trọng

08/11/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Bất đẳng thức là gì? Một số bất đẳng thức quan...

Tại sao số âm không có căn bậc hai?

08/11/2022

Mặc dù căn bậc hai chính của một số dương chỉ là một trong hai căn bậc hai của số đó, việc gọi "căn bậc hai" thường đề cập đến căn bậc hai số học., đối với số dương, căn bậc hai số học cũng có thể được viết dưới dạng ký hiệu lũy...

Đường trung trực là gì? Tính chất của đường trung trực

08/11/2022

Đường trung trực là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy, điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng...

Ước số là gì? Bội số là gì?

07/11/2022

Ước số là gì? Bội số là gì? Quý vị hãy cùng công ty Luật Hoàng Phi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Hình thang là gì? Công thức tính diện tích hình thang

07/11/2022

Hình thang là tứ giác lồi có 4 cạnh. Trong đó có hai cạnh song song với nhau được gọi là cạnh đáy, hai cạnh còn lại được gọi là hai cạnh...

Cấp số nhân là gì? Công thức tính cấp số nhân?

07/11/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Cấp số nhân là gì? Công thức tính cấp số...

Số nguyên âm là gì?

05/11/2022

Trong toán học, số âm là một số thực nhỏ hơn 0. Theo khái niệm thì số tự nhiên với dấu trừ đứng trước sẽ được gọi là số nguyên...

Công thức cấp số cộng cấp số nhân

05/11/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp kiến thức Toán học về Công thức cấp số cộng cấp số...

Hình thang cân là gì?

04/11/2022

Hình thang cân là tứ giác có hai cạnh song song (hình thang) và có hai góc kề một cạnh đáy bằng...

Thiết diện là gì?

04/11/2022

Trong nội dung bài viết này Luật Hoàng Phi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi Toán học lớp 11: Thiết diện là...

1 tấn bằng bao nhiêu tạ, yến, kg?

04/11/2022

Tấn, tạ, yến là đơn vị dùng để xác định, đo khối lượng được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày tại Việt Nam bên cạnh đơn vị đo là...

Phân số tối giản là gì?

29/10/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi Toán học: Phân số tối giản là gì? Cách tối giản phân...

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?

28/10/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ...

Tâm đối xứng là gì?

27/10/2022

Tâm đối xứng của hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật là giao điểm của hai đường...

Khối đa diện được bao bởi?

27/10/2022

Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện...

1/5 giờ bằng bao nhiêu phút?

25/10/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi toán học: 1/5 giờ bằng bao nhiêu...

Hình thang cân có mấy trục đối xứng?

25/10/2022

Hình thang cân có 1 trục đối xứng, hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau, hình thang cân là một trường hợp đặc biệt của hình thang, trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang...