Luật Hoàng Phi Tài liệu Lịch sử - Địa lý Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả?

Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả?

Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả là thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước, hệ quả của toàn cầu hóa là tạo thách thức gia tăng khoảng cách giàu nghèo và cạnh tranh giữa các nước, toàn cầu hoá đã tạo ra những điều kiện phát triển các lĩnh vực và đặc biệt là kinh tế.

Câu hỏi:

Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả?

A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

B. Đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế.

C. Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.

D. Làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.

Đáp án đúng C:

Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả là thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước, hệ quả của toàn cầu hóa là tạo thách thức gia tăng khoảng cách giàu nghèo và cạnh tranh giữa các nước, toàn cầu hoá đã tạo ra những điều kiện phát triển các lĩnh vực và đặc biệt là kinh tế.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Toàn cầu hoá là quá trình phát triển kinh tế, theo xu thế phát triển hiện đại, kèm theo những khuynh hướng tiên tiến, khi đó quá trình toàn cầu hoá được xem như một quá trình tăng lên mạnh mẽ của các mối liên hệ, và có sự phụ thuộc, ảnh hưởng qua lại giữa các khu vực, quốc gia và các dân tộc trên thế giới.

Toàn cầu hoá đã tạo ra những điều kiện phát triển các lĩnh vực và đặc biệt là kinh tế. Tuy nhiên hệ quả toàn cầu hoá vẫn tồn tại hai mặt tích cực và tiêu cực.

– Hệ quả tích cực: việc toàn cầu hoá sẽ đem lại cơ hội phát triển vô cùng lớn, đặc biệt nhất là sự tăng trưởng mạnh về các nền kinh tế, với lực lượng sản xuất có nhiều điều kiện để phát triển từ đó đẩy mạnh quá trình xã hội hóa.

Kế đến là quá trình toàn cầu hoá xảy ra sẽ mở ra nhiều cơ hội giao lưu và học tập, tiếp thu cho những thành tựu khoa học và kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, ngoài ra còn được sử hỗ trợ nhiệt tình của các tổ chức và liên minh đã tham gia vào toàn cầu hoá.

Khi đó, dưới sự toàn cầu hoá hiện nay, thì cơ cấu kinh tế sẽ có những chuyển biến nhất định, kèm theo là những cải cách vô cùng thiết thực để nâng cao hiệu quả phát triển, quá trình cạnh tranh trên thị trường của các nước và khu vực hiện nay.

– Hệ quả tiêu cực: Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước. Khi đó những bất công sẽ xảy ra nhiều hơn bởi vì đồng tiền đang lên ngôi.

Kèm theo đó là quá trình giao lưu, tiếp xúc nếu sơ xảy sẽ làm mai một và sâu hơn là mất hẳn đi độc lập, tự chủ và vốn bản sắc dân tộc đang có, kèm theo những thuận lợ trên thì việc toàn cầu hoá xảy ra thì đối với những nước chưa thực sự phát triển hiện nay thì đây quả là một thách thức vô cùng lớn, việc các nước lớn phát triển đòi hỏi phải biết nắm bắt thời cơ, tận dụng tối đa nguồn lực nếu không sẽ bị bỏ xa, khó lòng theo kịp.

Như vậy, toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả là thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước => Đáp án đúng C.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam ra đời chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối cách mạng?

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt...

Bài học giúp em hiểu thêm những gì về lịch sử nước mình?

Bài học giúp em hiểu thêm về lịch sử của dân tộc Việt Nam, là một dân tộc có truyền thống đấu tranh anh hùng, dù phải đối mặt với nhiều kẻ thù nhưng các thế hệ vẫn giữ vững chủ quyền dân...

Biển đổi khí hậu là gì?

Sự biến đổi khí hậu còn đe dọa đến môi trường sống của các sinh vật cả trên cạn lẫn dưới biển. Thậm chí, một triệu sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng...

Tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ là

Tôn giáo cổ xưa nhất của người Ấn Độ là Bà La Môn giáo, sau được cải biến thành đạo Hin-đu (Ấn Độ giáo), đề cao sức mạnh của các vị thần Sáng tạo – Bra-ma (Brahma), Hủy diệt – Si-va (Shiva) và Bảo tồn – Vis-nu...

Khí áp của trái đất là sức nén của

Khí áp của trái đất là sức nén của không khí xuống bề mặt Trái...

Xem thêm