Trang chủ » Hình sự » Hỏi đáp luật hình sự » Tội môi giới mại dâm theo Bộ luật hình sự 2015

Tội môi giới mại dâm theo Bộ luật hình sự 2015

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Hình sự |
  • 11281 Lượt xem

Môi giới mại dâm được hiểu là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên (bên mua dâm, bên bán dâm) thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

1. Thế nào là tội môi giới mại dâm?

Tội môi giới mại dâm được quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

“1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Theo đó,

Môi giới mại dâm được hiểu là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên (bên mua dâm, bên bán dâm) thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

2. Tư vấn và bình luận về tội môi giới mại dâm theo Bộ luật hình sự 2015

Các yếu tố cấu thành tội môi giới mại dâm

– Mặt khách quan.

Mặt khách quan của tội này có một trong các dấu hiệu sau:

+ Có hành vi dụ dỗ người mại dâm (gồm cả người mua dâm và người bán dâm). Được hiểu là hành vi gợi ý, đưa ra các điểu kiện về kinh tế, kích thích sự ham muốn nhằm tác động đến người khác để họ đồng ý thực hiện hành vi mua dâm hoặc bán dâm.

+  Có hành vi dẫn dắt người mại dâm. Được hiểu là hành vi làm người trung gian tạo điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ giữa người mua dâm hoặc bán dâm hoặc là hành vi dắt mối cho người bán dâm hoặc mua dâm.

Lưu ý:

Hành vi môi giới mại dâm thường gắn liền với việc thu lợi bất chính từ việc môi giới đó.

– Khách thể.

Hành vi phạm tội xâm phạm đến trật tự xã hội, đồng thời xâm phạm đến thuần phong mỹ tục của dân tộc.

–  Mặt chủ quan.

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

–  Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

–  Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 4 khung, cụ thể như sau:

+ Khung một (khoản 1).

Có mức phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Được áp dụng đối với trường hợp phạm tội có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan.

+ Khung hai (khoản 2).

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

–  Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

–  Có tổ chức;

–  Có tính chất chuyên nghiệp;

–  Phạm tội 02 lần trở lên;

–  Đối với 02 người trở lên;

– Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

– Tái phạm nguy hiểm.

+ Khung ba (khoản 3)

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

– Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

– Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

+ Hình phạt bổ sung (khoản 4)

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt nêu trên, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.