Tin học

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Chọn cú pháp đúng?

25/05/2022

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp về câu hỏi tin học: Chọn cú pháp đúng về câu lệnh...

Trong pascal khai báo nào sau đây là sai?

25/05/2022

Trong pascal, để cho chương trình dịch hiểu dãy chữ số là kiểu xâu. Ta phải đặt dãy chữ số đó. Trong pascal khai báo nào sau đây là...

Kết quả của hàm?

25/05/2022

Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể, sử dụng hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng...

Phát biểu nào sau đây về ROM là đúng?

25/05/2022

Ngày nay dung lượng của bộ nhớ trong ngày càng lớn nhưng kích thước vật lý của nó ngày càng nhỏ và dễ lắp...

Nhận định nào sau đây không đúng?

25/05/2022

Nhận định không đúng là công thức là hàm, vì hàm là các công thức được định nghĩa sẵn từ trước, dùng dữ liệu cụ thể để tính toán, nếu công thức không được định nghĩa sẵn từ trước dùng dữ liệu cụ thể để tính toán không được gọi là...

Ở một ô tính có công thức sau?

25/05/2022

Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 đáp án sẽ là bao...

Nêu các kiểu mạng?

25/05/2022

Các kiểu mạng là mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng, tập hợp các máy tính kết nối được nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài...

Kết quả của hàm sau?

25/05/2022

Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52 là bao nhiêu? Quý vị hãy tham khảo bài viết sau đây để có đáp án chính...

Các câu lệnh pascal nào sau đây được viết đúng?

25/05/2022

Cấu trúc rẽ nhánh là cấu trúc khi một điều kiện cụ thể nào đó được thỏa mãn thì chương trình sẽ thực hiện 1 lệnh; ngược lại, nếu điều kiện không thỏa mãn thì câu lệnh bị bỏ...

Các bước nhập công thức vào ô tính?

25/05/2022

Các bước nhập công thức vào ô tính là Chọn ô tính -> gõ dấu = ->nhập công thức -> nhấn Enter, Excel là một phần mềm nằm trong bộ phần mềm tin học văn phòng Office của hãng Microsoft, giúp quản lý dữ liệu trong hầu hết các ngành nghề hiện...

Chọn câu lệnh pascal hợp lệ trong các câu sau?

25/05/2022

Điều kiện được biểu diễn bằng phép so sánh, phép so sánh cho kết quả đúng có nghĩa điều kiện được thỏa mãn; ngược lại, điều kiện không được thỏa mãn. Để so sánh 2 giá trị số hoặc 2 biểu thức, sử dụng các kí hiệu toán học >, =, <=, ....

Khi trình bày thuật toán ta cần trình bày rõ?

25/05/2022

Khi trình bày thuật toán ta cần trình bày rõ Input, Output và thuật toán để giải bài toán đó, thuật toán là 1 dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo 1 trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần...

Thông tin trên internet được tổ chức như thế nào?

25/05/2022

Thông tin trên internet được tổ chức như thế nào? Internet có vai trò vô cùng to lớn đối với cuộc sống của con...

Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện?

25/05/2022

Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài và không bị mất khi tắt nguồn điện. Phần mở rộng của tên tệp thường thể...

Trong tin học tệp là khái niệm chỉ?

25/05/2022

Một tập tin luôn luôn kết thúc bằng 1 ký tự đặc biệt (hay dấu kết thúc) có mã ASCII là 255 ở hệ thập phân. Trong tin học tệp là khái niệm...

Máy tính kết nối với nhau để?

25/05/2022

Kết nối hai máy tính bằng dây cáp Ethernet, dùng dây cáp Ethernet để kết nối hai máy tính với nhau. Máy tính kết nối với nhau...

Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì?

25/05/2022

Dãy bit hay còn được gọi là dãy nhị phân là một dãy các chữ số 0 và số 1. Máy tính sử dụng dãy bit để làm...

Từ khóa dùng để khai báo là?

25/05/2022

Các từ khóa như program, uses, begin, hay end đó là những từ khóa được quy định tùy theo mỗi ngôn ngữ lập trình. Từ khóa dùng để khai báo...

Những hoạt động nào được gọi là xã hội hóa?

25/05/2022

Xã hội phải đề ra những quy định điều luật để bảo vệ thông tin và xử lý các tội phạm phá hoại thông tin ở nhiều mức độ khác...

Hotline: 1900.6557