Tin học

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Để đánh số trang trong word ta dùng lệnh?

17/11/2022

Để đánh số trang trong word ta dùng lệnh Insert→Page Numbers, sau khi bấm chọn Page number bạn sẽ nhìn thấy một bảng các lựa chọn Top of Page, Bottom Page, Page Margins, Current Positio, Format page number, Remove page...

Khai báo nào sau đây đúng?

17/11/2022

Khai báo đúng là Var x,y: Integer, cấu trúc khai báo biến có dạng: Var : < kiểu dữ liệu>; trong đó danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy, việc khai báo biến gồm khai báo tên biến; khai báo kiểu dữ liệu của...

Hoạt động nào sau đây có sử dụng CSDL?

17/11/2022

Cơ sở dữ liệu là hệ thống bao gồm rất nhiều thông tin, dữ liệu được xây dựng theo một cấu trúc nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng của nhiều người hay chạy nhiều chương trình ứng dụng cùng một...

Phần mềm trình duyệt web dùng để làm gì?

17/11/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Phần mềm trình duyệt web dùng để làm...

Thao tác trên dữ liệu có thể là?

14/11/2022

Thao tác trên dữ liệu có thể là sửa bản ghi, thêm bản ghi, xóa bản ghi, sau khi tạo cấu trúc ta có thể nhập dữ liệu cho bảng, thông thường việc nhập dữ liệu được thực hiện từ bàn phím, quá trình cập nhật đảm bảo một số ràng buộc toàn vẹn đã được khai...

Bộ nhớ chính bộ nhớ trong bao gồm?

14/11/2022

Bộ nhớ chính bộ nhớ trong bao gồm ROM và RAM, bộ nhớ trong là bộ nhớ chính, nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu được xử lí, chức năng của bộ nhớ trong là lưu trữ dữ...

Chương trình dịch là gì? Có mấy loại chương trình dịch?

14/11/2022

Chương trình dịch được ứng dụng để giải quyết các bài toán cụ thể. Chương trình dịch là gì? Có mấy loại chương trình...

Để kết nối các máy tính người ta?

14/11/2022

Để kết nối các máy tính người ta có thể sử dụng cáp quang, sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại, sử dụng đường truyền vô tuyến, tức là cả A, B và C, để tạo thành mạng máy tính thì các máy tính phải kết nối vật lí với nhau, tuân thủ các quy tắc truyền...

Trong word để tạo bảng ta thực hiện

14/11/2022

Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện chọn lệnh Table → Insert → Table hoặc nhấn vào nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ...

Đâu là khâu cuối cùng của hệ thống thông tin

14/11/2022

Hệ thống thông tin là một tập hợp nhiều yếu tố có mối liên hệ mật thiết với nhau, tạo thành một chỉnh thể. Các yếu tố này vô cùng đa dạng, tạo nên khối dữ liệu không lồ và cấu thành từng lĩnh vực hệ thống thông tin nhất...

Khai thác CSDL quan hệ có thể là?

12/11/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Khai thác CSDL quan hệ có thể...

Mạng internet thuộc loại mạng nào dưới đây?

12/11/2022

Internet là kho tàng kiến thức khổng lồ lưu trữ tri thức của nhân loại. Mạng internet thuộc loại mạng nào dưới...

Chứng chỉ tin học cơ bản là gì?

11/11/2022

Chứng chỉ tin học cơ bản là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền...

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

11/11/2022

Truy vấn cơ sở dữ liệu là một dạng bộ lọc, có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ, truy vấn cơ sở dữ liệu là truy vấn mô tả các dữ liệu và thiết đặt các tiêu chí để hệ quản trị cơ sở dữ liệu thích...

Trong Turbo Pascal để thoát khỏi phần mềm?

11/11/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Trong turbo pascal để thoát khỏi phần...

Trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ miền là

11/11/2022

Trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ miền là kiểu dữ liệu của một thuộc...

Xếp danh sách dữ liệu để làm gì?

11/11/2022

Sắp xếp danh sách dữ liệu để danh sác dữ liệu có thứ tự và để dễ tra cứu hơn, tức là cả B và C đều đúng, sắp xếp danh sách dữ liệu để danh sách dữ liệu có thứ tự có thể từ thấp lên cao hoặc từ cao xuống thấp và dễ tra cứu, tìm kiếm, so sánh, thống...

www.edu.net.vn vn trên địa chỉ trang web có nghĩa là?

10/11/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: www.edu.net.vn vn trên địa chỉ trang web có nghĩa...

Để định dạng trang ta cần thực hiện lệnh?

10/11/2022

Để định dạng trang ta cần thực hiện lệnh File → Page Setup… để mở hộp thoại Page Setup và chọn hướng giấy, kích thước, lề… định dạng trang là việc xác định các thuộc tính kích thước các lề, kích thước giấy, hướng...

Nội dung trên trang chiếu có thể là?

10/11/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi: Nội dung trên trang chiếu có thể...

Tại sao phải mã hóa thông tin?

10/11/2022

Phải mã hóa thông tin để thay đổi lượng thông tin, làm cho thông tin phù hợp với dữ liệu trong máy, để chuyển thông tin về dạng câu lệnh của ngôn ngữ, như vậy, tất cả các đáp án đều...

Lợi ích của việc xem trước khi in?

10/11/2022

Lợi ích của việc xem trước khi in là cho phép kiểm ta trước những gì sẽ được in ra, việc trình bày có hợp lí không và nếu in nhiều trang thì nội dung in trên từng trang có đúng như mong muốn...