Luật Hoàng Phi Tài liệu Lịch sử - Địa lý Thuận lợi và khó khăn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Thuận lợi và khó khăn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Quá trình giao lưu, hội nhập tạo điều kiện nâng cao trình độ dân trí, sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời, tạo điều kiện cho việc tiếp thu các thành tựu và kinh nghiệp phát triển của các nước đi trước, có trình độ phát triển cao, để phát triển rút ngắn đối với các nước đang phát triển như Việt Nam.

Sau khi hòa bình lập lại và miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Đảng Cộng sản Việt Nam (lúc đó là Đảng Lao động Việt Nam) – Đảng của giai cấp công nhân đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế. Mục đích của giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, làm cho trong xã hội ai cũng lao động và cũng được tự do, sung sướng. Vì vậy, Hồ Chủ tịch cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đưa miền Bắc thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Trong quá trình phát triển này có gặp những thuận lợi và khó khăn nào không? Hãy cùng Chúng tôi tìm hiểu Thuận lợi và khó khăn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phương thức quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Như đã nói ở phần mở bài, Hồ Chí Minh đã đưa ra phương thức tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, đó là:

– Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những bước đi phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Không được nóng vội và duy ý chí. Phải làm dần dần, phù hợp với quy luật khách quan và phù hợp với lòng dân.

– Phải có các phương pháp khoa học dựa trên đặc điểm của nước ta để tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và công thương nghiệp tư bản tư doanh; phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa bằng cách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

– Phải kết hợp xây dựng với bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng. Bởi lẽ, chúng ta phải tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau trong một nước. Đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

– Phải gắn lao động trí óc với lao động chân tay, gắn quản lý với sản xuất.

– Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Bởi lẽ, muốn xây dựng một xã hội mới, cần phải có những con người mới. Theo đó, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa.

– Phải xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy mọi nguồn lực vốn có trong nhân dân để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Những thuận lợi của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

– Thực tiễn phát triển của đất nước và xu hướng vận động của thế giới tạo cơ hội chi Việt Nam phân tích, tổng kết, hình dung và học hỏi được nhiều kinh nghiệp hơn về mô hình và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Do đường lối sai lầm trên phương diện lý luận và thực tiễn đã dẫn đến sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô cũ. Thực tiễn này đòi hỏi cần phải đổi mới, cải cách, xây dựng mô hình Xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn của đất nước.

– Trong điều kiện toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã thúc đẩy các quốc gia mở cửa và hội nhập. Đây cũng là một cơ hội tốt để Việt Nam có thể hợp tác để cùng giao lưu và tìm kiếm nguồn vốn, công nghệ và quản lý. Quá trình giao lưu, hội nhập tạo điều kiện nâng cao trình độ dân trí, sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời, tạo điều kiện cho việc tiếp thu các thành tựu và kinh nghiệp phát triển của các nước đi trước, có trình độ phát triển cao, để phát triển rút ngắn đối với các nước đang phát triển như Việt Nam.

– Ở các nước Tư bản chủ nghĩa hiện nay cho thấy rõ không thể tiếp tục cách thức phát triển truyền thống gây ô nhiễm môi trường, ảnh hường đế chất lượng cuộc sống của người dân. Hàng loạt các vấn đề toàn cầu xảy ra ngày càng nghiêm trọng, đơn cử như việc biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, … đòi hỏi phải có sự chung sức của cộng đồng quốc tế cùng nhau giải quyết, chứ không phải chỉ một nước, thậm chí một nhóm nước có thể giải quyết được. Điều này, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong việc mở rộng cơ hội tập hợp lực lượng tiến bộ.
– Quá trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 30 năm qua đã thu được những kết quả đáng kể. Điều này, một mặt củng cố và khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa ở nước ta; măt khác, đó còn là các điều kiện, cơ sở cho việ tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn.

Những khó khăn của thời kỳ quá độ lê Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

– Đất nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội khi các nước đi trước đã và đang gặp nhiều khó khăn nhất định trong việc tạo lập cơ sở vật chất của xã hội mới, khi mà bản thân điều kiện vật chất nội tại trong nó còn nhiều hạn chế và nghèo nàn. Ngoài ra, còn có sự chống phá của các thế lực trong và ngoài nước.

– Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ cũng đặt ra nhiều nguy cơ về việc suy thoái đạo đức, lối sống, nhất là lối sống thực dụng, thiếu tính nhân văn cũng đang và từng ngày từng giờ tác động đến cán bộ, đảng viên và nhất là tầng lớp trẻ. Thực tế đó là một thách thức to lớn cho Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng Đảng, đào tạo nền tảng chính trị xã hội vững chắc trong từng lớp Đảng viên.

– Mặc dù quan điểm chính trị độc lập, chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ luôn được sự thống nhất và đồng ý của các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay lại đặt ra nhiều thắc thức với Việt Nam hơn trong vấn đề này. Đòi hỏi Việt Nam phải thật khôn khéo và tế nhị nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển mô hình Xã hội chủ nghĩa của đất nước.

Trên đây là một số vấn đề cơ bản của Thuận lợi và khó khăn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Mong rằng đây sẽ là một nguồn tài liệu bổ ích có thể giúp Quý bạn đọc trong quá trình nghiên cứu và học tập. Nếu vẫn còn thắc mắc hoặc để biết thêm nhiều thông tin, Quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Xin cảm ơn.

Đánh giá bài viết:
3.8/5 - (13 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu?

Ruộng bậc thang thường được làm ở sườn núi, vì người dân sống trên vùng cao hiếm có đất để canh tác nên phải làm ruộng bên các vạt sườn núi thành từng bậc từ đó dẫn nước từ các vùng núi cao khác chảy từng dòng tạo nên ruộng bậc thang đẹp đẽ như thế...

Phong trào hiến chương diễn ra ở đâu?

Phong trào hiến chương diễn ra ở Anh, từ năm 1836 đến năm 1847, một phong trào công nhân rộng lớn, có tổ chức, đã diễn ra ở Anh với mục tiêu đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương, giảm giờ làm, đó là “phong trào Hiến...

Giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu?

Giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở nước Anh, lịch sử giai cấp công nhân Anh bắt đầu từ nửa sau thế kỷ XVIII, cùng với việc phát minh ra máy hơi nước và những máy làm...

Trung Quốc có bao nhiêu tỉnh thành phố?

Nền văn minh Trung Hoa cổ đại là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới phát triển rực rỡ trên lưu vực sông Hoàng Hà chảy qua Đồng bằng Hoa...

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh giáp biển?

Việt Nam là vùng lãnh thổ có đường bờ biển tiếp giáp với Biển Đông, đây là vùng biển lớn nhất nhì trên thế giới nằm ở vị trí thuộc Thái Bình...

Có bao nhiêu châu lục trên thế giới?

Theo cách phân chia của Mỹ và các tổ chức địa lý quốc tế hay theo quy ước được Liên Hiệp Quốc công nhận hiện nay, Trái Đất có tất cả là 7 châu lục và 5 đại dương....

Việt Nam có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương?

Việt Nam có 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần...

Đà Nẵng có bao nhiêu quận huyện?

Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 1285,4 km² là thành phố trực thuộc trung ương và là 5 thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam, hiện là đô thị loại I, trung tâm cấp quốc gia cùng với TP Hải Phòng và TP Cần Thơ, nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung...

Đồng Nai có bao nhiêu huyện?

Tỉnh Đồng Nai có 2 thành phố lớn là Thành phố Biên Hòa được thành lập từ năm 1976 và thành phố Long Khánh vừa được thành lập hồi tháng 4 năm nay...

Bắc Giang có bao nhiêu huyện?

Về hành chính thì tỉnh Bắc giang có tổng cộng 10 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, đó là 1 thành phố lớn là Bắc Giang và 9 huyện trực...

Nam Định có bao nhiêu huyện?

Nam Định có tổng cộng 10 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố lớn là thành phố Nam Định và có tổng 9 đơn vị cấp...

Hải Dương có bao nhiêu huyện?

Hải Dương là một tỉnh nằm ở vị trí trung tâm Đồng bằng sông Hồng, thuộc tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Tỉnh Hải Dương tiếp giáp với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình và thành phố Hải...

Miền Tây có bao nhiêu tỉnh?

Miền Tây có 12 tỉnh và một thành phố trực thuộc trung ương đó là thành phố Cần Thơ, với cảnh quan thanh bình, những vườn trái cây rộng lớn, văn hóa đặc sắc và những người dân mộc mạc, chất phác luôn là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong và ngoài...

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành phố?

Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á, ven biển Thái Bình Dương. Hiện tại, Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có 5 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí...

Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là?

Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là chỉ những người da trắng có tài sản, đóng thuế theo quy định mới có quyền ứng cử, bầu cử; phụ nữ không có quyền bầu cử; những người nô lệ da đen và người In-đi-an không có quyền chính...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557