Trang chủ » Doanh nghiệp » Dịch vụ doanh nghiệp » Thủ tục mua bán doanh nghiệp

Thủ tục mua bán doanh nghiệp

(Cập nhật: 30/08/2018 | 11:44)

Mua bán Doanh nghiệp là hình thức pháp lý chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp và các quyền liên quan của Bên Bán sang Bên Mua. Thương vụ mua bán kết thúc sau khi hoàn thành việc ký kết hợp đồng và đăng ký việc chuyển nhượng với cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện thủ tục mua bán doanh nghiệp cho khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện các Công việc sau:

– Tư vấn các quy định pháp lý liên quan tới hoạt động Mua bán Doanh nghiệp
 
– Thẩm tra, khảo sát cho ý kiến về tính khả thi của thương vụ mua bán
 
– Phối hợp đàm phán thương vụ mua bán Doanh nghiệp
 
– Thiết lập hồ sơ pháp lý cho thương vụ mua bán
 
– Tư vấn các khía cạnh liên quan tới việc tái cấu trúc hoạt động
 
– Hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động mua bán DN với cơ quan có thẩm quyền
 
– Tư vấn sau dịch vụ.