Luật Hoàng Phi Dịch vụ công ty Sở hữu trí tuệ Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ được hiểu là một thủ tục bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Nhãn hiệu là một trong những tài sản trí tuệ được pháp luật bảo hộ thông qua việc cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hay còn gọi là cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Khi nhãn hiệu pháp luật bảo hộ, chủ sở hữu được độc quyền khai thác các lợi ích thương mại từ nhãn hiệu của mình trong thời gian bảo hộ.

Trường hợp cá nhân, tổ chức muốn gia hạn thời gian bảo hộ nhãn hiệu cần tiến hành thủ tục hành chính tại Cục Sở hữu trí tuệ. Vậy thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây, Luật Hoàng Phi sẽ gửi tới Quý khách hàng những thông tin cần thiết nhất.

Nhãn hiệu là gì?

Trước khi đi sâu vào thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thì cần tìm hiểu những khái niệm cơ bản liên quan tới chủ đề này.

Các vấn đề liên quan tới nhãn hiệu được quy định chi tiết tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, Điều 4 khoản 16 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.

Như vậy, dưới góc độ pháp lý những dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau đều có thể trở thành nhãn hiệu.

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là gì?

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.

Gia hạn nhãn hiệu được hiểu là một thủ tục bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Một trong những trường hợp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực đó là chủ văn bằng bảo hộ không gia hạn hiệu lực theo quy định. Do vậy, cá nhân, tổ chức cần lưu ý tới thời gian bảo hộ để tránh những trường hợp không đáng có.

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được hiểu là một thủ tục bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Một trong những trường hợp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực đó là chủ văn bằng bảo hộ không gia hạn hiệu lực theo quy định. Do vậy, cá nhân, tổ chức cần lưu ý tới thời gian bảo hộ để tránh những trường hợp không đáng có vì hiệu lực của văn bằng bảo hộ bị chấm dứt.

Theo quy định của pháp luật thì văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần là 10 năm.

Trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ văn bằng phải tiến hành nộp đơn yêu cầu gia hạn tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Lưu ý: Đơn yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Phần tiếp theo bài viết sẽ đề cập chi tiết hơn về thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

– Thành phần hồ sơ đối với thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bao gồm những đầu mục tài liệu sau:

+ Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);

+ Giấy uỷ quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

– Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Cục Sở hữu trí tuệ

– Quy trình thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ

+ Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), tiến hành đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định;

+ Sau khi đã hoàn tất thủ tục, nếu chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí theo quy định.

– Nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn và yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc người yêu cầu có ý kiến phản đối:

+ Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;

+ Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Khi nhận được thông báo về các trường hợp trên, nếu trong thời hạn 01 tháng, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn.

Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

– Đối tượng tính phí: Tính theo Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

– Nguyên tắc tính phí: Tính theo số lượng nhóm sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ.

Cụ thể căn cứ quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính quy định về định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp thì chi phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được quy định như sau:

–  Lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 100.000đ/ nhóm sản phẩm, dịch vụ (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

– Phí thẩm định yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 160.000đ/ 01 văn bằng bảo hộ;

– Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000đ/ 01 đơn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ;

– Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000đ/ 01 văn bằng bảo hộ;

– Phí sử dụng văn bằng bảo hộ: 700.000 đ/ 01 nhóm sản phẩm, dịch vụ.

Chi phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu này có thể tăng khi tiến hành thủ tục và nộp hồ sơ qua đại diện.

Trên đây, Luật Hoàng Phi đã gửi tới Quý khách hàng những thông tin liên quan tới chủ đề Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Đây là vấn đề mà các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu cần lưu ý để tránh trường hợp văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực. Trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn giải đáp một cách nhanh chóng nhất.

>>>>>> Tìm hiểu thêm bài viết: Đăng ký nhãn hiệu

Đánh giá bài viết:
5/5 - (4 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký nhãn hiệu ở Cục Sở hữu trí tuệ

Đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối xử lý như thế nào?

Sau khi chủ sở hữu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, sau quá trình thẩm định đơn, có rất nhiều đơn đăng ký sẽ bị từ chối, vậy trường hợp này phải xử lý như thế nào?...

Website đã thông báo với bộ công thương là gì?

Website đã thông báo với bộ công thương là những website dạng xúc tiến thương mại, tự quảng cáo hay bán hàng hóa của chính doanh nghiệp mình chứ không phải là nơi dành cho tất cả mọi người bán hàng...

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả mới nhất 2022

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là văn bản do Cục Bản quyền tác giả cấp cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện đăng ký quyền tác giả nhằm thực hiện, bảo vệ quyền tác giả tốt...

Mua 1 tặng 1 có vi phạm quy định khuyến mại?

Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo khoản 2 Điều 92 Luật Thương mại, cụ thể là cách thức Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo khoản 1 Điều 9 Nghị định số...

Sử dụng trái phép logo, thương hiệu của người khác thì bị xử phạt như thế nào?

Việc sử dụng trái phép logo, thương hiệu của người khác là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, bởi theo khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn...

Phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 08 tháng 11 năm 2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển địa điểm làm việc của Phòng Đăng ký kinh doanh về địa chỉ trụ sở tại số 90G, đường Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận...

Phân tích điều 14 Luật sở hữu trí tuệ

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì không phải bất kỳ loại hình tác phẩm nào cũng được Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo hộ quyền tác...

Ví dụ về quyền sở hữu trí tuệ

Bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ mang lại quyền sở hữu đối với tác phẩm sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp, cá nhân nhằm hạn chế phạm vi sao chép và bắt chước của đối thủ cạnh tranh một cách đáng...

Logo công ty có cần đăng ký không?

Một vấn đề được đặt ra là “Logo công ty có cần phải đăng ký không?”. Hãy cùng Chúng tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi...

Đăng Ký Bảo Hộ Bí Mật Kinh Doanh – Tuyệt Đối Không Nên Xem Nhẹ

Đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh là mối quan tâm chung của rất nhiều cá nhân, tổ chức vì lo sợ chiến lược kinh doanh của mình bị xâm phạm. Bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giới thiệu đến quý bạn đọc những thông tin liên quan về bí mật kinh...

Thủ Tục Đăng Ký Bản Quyền Ý Tưởng Kinh Doanh Mới Nhất

Luật Hoàng Phi chuyên tư vấn đăng ký bản quyền ý tưởng kinh doanh, giúp các doanh nghiệp có thể đăng ký bản quyền ý tưởng kinh doanh của mình như ý tưởng mô hình kinh doanh; ý tưởng kinh doanh...

Đăng ký bản quyền kinh doanh như thế nào 2022?

Đăng ký bản quyền kinh doanh chính là một trong những cách thức bảo vệ ý tưởng kinh doanh do tổ chức, cá nhân sáng tạo ra khỏi các hành vi mạo nhận, xuyên tạc và các hành vi khác gây ảnh hưởng đến các quyền về nhân thân, tài sản của tác giả, chủ sở...

Đăng ký logo kênh youtube

Chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những nội dung sau để hỗ trợ khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đăng ký logo kênh...

Thời hạn bảo bộ nhãn hiệu bao lâu?

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là bao lâu? Hãy cùng Chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây để có ngay câu trả...

Nộp Đơn Đăng Ký Thương Hiệu Ở Đâu Năm 2022?

Đăng ký logo độc quyền sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu. Do đó, chủ sở hữu cần ý thực việc đăng ký logo độc quyền để bảo vệ được logo của mình, tránh việc bị bên thứ 3 xâm phạm quyền với logo đã đăng...

Xem thêm