Trang chủ » Văn bản Luật Hôn nhân » Thông tư số 22/2013/TT-BTP

Thông tư số 22/2013/TT-BTP

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:48)

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)