Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Thông tư số 158/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với cục sở hữu trí tuệ

Thông tư số 158/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với cục sở hữu trí tuệ

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật SHTT |
  • 307 Lượt xem

Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với cục sở hữu trí tuệ. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)