Trang chủ » Văn bản Luật Hôn nhân » Thông tư số 07/2001/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 77/2001/NĐ-CP

Thông tư số 07/2001/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 77/2001/NĐ-CP

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:48)

Thông tư số 07/2001/TT-BTP của Bộ Tư pháp số 07/2001/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2001 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc Hội.

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)