Trang chủ » Văn bản Luật Hình sự » Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:45)

Thông tư số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11 tháng 03 năm 2009 hướng dẫn về phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an trong phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)