Trang chủ » Văn bản Luật Lao động » Thông tư 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Thông tư 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật Lao động |
  • 371 Lượt xem

Download (PDF, 911KB)

Download (PDF, 911KB)