Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Thông báo số 5773/TB-SHTT về việc áp dụng quy định pháp Luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân trong thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp

Thông báo số 5773/TB-SHTT về việc áp dụng quy định pháp Luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân trong thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp

(Cập nhật: 31/08/2018 | 17:00)

Thông báo số 5773/TB-SHTT ngày 02 tháng 07 năm 2013 về việc áp dụng quy định pháp Luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân trong thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)