Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Thông báo số 183/PCCS về việc thi hành một số quy định về chế độ thu phí và lệ phí sở hữu công nghiệp tại Thông tư 132/2004/TT-BTC

Thông báo số 183/PCCS về việc thi hành một số quy định về chế độ thu phí và lệ phí sở hữu công nghiệp tại Thông tư 132/2004/TT-BTC

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật SHTT |
  • 349 Lượt xem

Thông báo số 183/PCCS ngày 31 tháng 1 năm 2005 về việc thi hành một số quy định về chế độ thu phí và lệ phí sở hữu công nghiệp tại Thông tư 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)