Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Cán bộ công chức Thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Cán bộ công chức |
  • 5895 Lượt xem

Thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã

Cán bộ không chuyên trách cấp xã được hiểu là vị trí công tác thuộc bộ máy hoạt động ở xã, phường, thị trấn được bổ nhiệm, phê chuẩn để kiêm nhiệm, đảm bảo nhận nhiều vai trò, chức vụ, nhiệm vụ trong Cơ quan mà không tập trung vào một lĩnh vực.

Cán bộ không chuyên trách cấp xã là một trong những vị trí rất dễ bị nhầm lẫn và không có nhiều người hiểu biết về vị trí này. Chính vì thế, những câu hỏi liên quan đến cán bộ không chuyên trách cấp xã luôn nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích tới quý bạn đọc một số nội dung nhằm trình bày vấn đề: Thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Cán bộ không chuyên trách cấp xã là gì?

Cán bộ không chuyên trách cấp xã được hiểu là vị trí công tác thuộc bộ máy hoạt động ở xã, phường, thị trấn được bổ nhiệm, phê chuẩn để kiêm nhiệm, đảm bảo nhận nhiều vai trò, chức vụ, nhiệm vụ trong Cơ quan mà không tập trung vào một lĩnh vực.

Những chức danh của cán bộ không chuyên trách cấp xã, bao gồm:

– Phó chỉ huy trưởng Quân sự.

– Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc.

– Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

– Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.

– Phó Chủ tịch Hội Nông dân.

– Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Văn phòng Đảng ủy.

– Phụ trách công tác truyền thanh….

Đối với từng chức danh khác nhau, từng tỉnh thành khác nhau sẽ ban hành các văn bản quy định cụ thể về số lượng chức danh, cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã

Căn cứ quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không có quy định về thời gian làm việc của cán bộ hoạt động không chuyên trách.

Do đó, ở mỗi các tỉnh thành khác nhau sẽ ban hành riêng các Quyết định liên quan đến thời gian làm việc của cán bộ hoạt động không chuyên trách tại địa phận tỉnh của mình dựa vào nhiều yếu tố khác nhau cùng với quy định chung tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và những văn bản pháp luật liên quan khác.

Phân biệt cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ chuyên trách cấp xã

Thứ nhất: Khái niệm

– Cán bộ không chuyên trách cấp xã:

Như chúng tôi đã trình bày ngay mục đầu tiên của bài viết.

– Cán bộ chuyên trách cấp xã:

Cán bộ chuyên trách cấp xã là những người được bầu để giữ chức vụ theo nhiệm kỳ ở cấp xã, được xác định bởi một chức danh cụ thể, rõ ràng và chịu trách nhiệm với công việc của mình.

Thứ hai: Số lượng

– Cán bộ không chuyên trách cấp xã:

Được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn:

Loại 1: Tối đa 14 người.

Loại 2: Tối đa 12 người.

Loại 3: Tối đa 10 người.

– Cán bộ chuyên trách cấp xã:

Được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Như sau:

Loại 1: Tối đa 23 người.

Loại 2: Tối đa 21 người.

Loại 3: Tối đa 19 người.

Thứ ba: Chức vụ, chức danh

– Cán bộ không chuyên trách cấp xã:

+ Văn phòng Đảng ủy.

+ Phó Chỉ huy trưởng Quân sự.

+ Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

+ Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc.

+ Phó Chủ tịch Hội Nông dân.

+ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Văn phòng Đảng ủy.

+ Phụ trách công tác truyền thanh….

– Cán bộ chuyên trách cấp xã:

+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy.

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

+ Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân.

+ Chủ tịch Hội Cự chiến binh Việt Nam.

+ Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (Áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông – lâm – ngư – diêm nghiệp và có tổ chức Hội nông dân Việt Nam).

+ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

+ Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thứ tư: Quyền lợi

– Cán bộ không chuyên trách cấp xã:

Chỉ được hưởng các chế độ phụ cấp và bảo hiểm y tế.

– Cán bộ chuyên trách cấp xã:

Hưởng lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ.

Quyền và nghĩa vụ của cán bộ không chuyên trách cấp xã

Thứ nhất: Quyền của cán bộ không chuyên trách cấp xã

– Được hưởng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

– Được hỗ trợ theo chế độ quy định đối với đối tượng không hưởng lương từ ngân sách khi được cử đi công tác, học tập theo triệu tập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đang đảm nhiệm.

Thứ hai: Nghĩa vụ của cán bộ không chuyên trách cấp xã

– Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Có nếp sống lành mạnh, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

– Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ tài sản công; bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tham gia sinh hoạt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân tại nơi cư trú.

– Bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài sản Nhà nước được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi thi hành nhiệm vụ.

Như vậy, Thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã đã được chúng tôi trả lời trong mục thứ hai của bài viết hôm nay. Chúng tôi mong rằng với những nội dung đã trình bày trong bài viết, chúng tôi sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Công an có được lấy vợ theo đạo không?

Công an là lực lượng giữ vai trò đảm cho an ninh và trật tự xã hội. Vậy Công an có được lấy vợ theo đạo...

Công chức có được làm thêm không?

Hiện nay không có quy định nào về việc cán công chức không được làm thêm ngoài giờ làm việc, do đó công chức hoàn toàn có quyền được làm thêm để kiếm thêm thu nhập ngoài giờ làm...

Viên chức có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Phụ cấp công vụ áp dụng cho nhiều đối tượng như cán bộ, công chức, công an, quân đội. Vậy viên chức có được hưởng phụ cấp công vụ...

Công chức có được đi du lịch nước ngoài không?

Pháp luật hiện hành không có quy định cấm công chức đi du lịch nước ngoài tuy nhiên nếu công chức có nhu cầu đi du lịch nước ngoài phải xin phép và phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị công...

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là văn bản gì?

Chỉ thị là một loại văn bản hành chính hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi