Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Cán bộ công chức Thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã

Thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã

Cán bộ không chuyên trách cấp xã được hiểu là vị trí công tác thuộc bộ máy hoạt động ở xã, phường, thị trấn được bổ nhiệm, phê chuẩn để kiêm nhiệm, đảm bảo nhận nhiều vai trò, chức vụ, nhiệm vụ trong Cơ quan mà không tập trung vào một lĩnh vực.

Cán bộ không chuyên trách cấp xã là một trong những vị trí rất dễ bị nhầm lẫn và không có nhiều người hiểu biết về vị trí này. Chính vì thế, những câu hỏi liên quan đến cán bộ không chuyên trách cấp xã luôn nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích tới quý bạn đọc một số nội dung nhằm trình bày vấn đề: Thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Cán bộ không chuyên trách cấp xã là gì?

Cán bộ không chuyên trách cấp xã được hiểu là vị trí công tác thuộc bộ máy hoạt động ở xã, phường, thị trấn được bổ nhiệm, phê chuẩn để kiêm nhiệm, đảm bảo nhận nhiều vai trò, chức vụ, nhiệm vụ trong Cơ quan mà không tập trung vào một lĩnh vực.

Những chức danh của cán bộ không chuyên trách cấp xã, bao gồm:

– Phó chỉ huy trưởng Quân sự.

– Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc.

– Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

– Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.

– Phó Chủ tịch Hội Nông dân.

– Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Văn phòng Đảng ủy.

– Phụ trách công tác truyền thanh….

Đối với từng chức danh khác nhau, từng tỉnh thành khác nhau sẽ ban hành các văn bản quy định cụ thể về số lượng chức danh, cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã

Căn cứ quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không có quy định về thời gian làm việc của cán bộ hoạt động không chuyên trách.

Do đó, ở mỗi các tỉnh thành khác nhau sẽ ban hành riêng các Quyết định liên quan đến thời gian làm việc của cán bộ hoạt động không chuyên trách tại địa phận tỉnh của mình dựa vào nhiều yếu tố khác nhau cùng với quy định chung tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và những văn bản pháp luật liên quan khác.

Phân biệt cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ chuyên trách cấp xã

Thứ nhất: Khái niệm

– Cán bộ không chuyên trách cấp xã:

Như chúng tôi đã trình bày ngay mục đầu tiên của bài viết.

– Cán bộ chuyên trách cấp xã:

Cán bộ chuyên trách cấp xã là những người được bầu để giữ chức vụ theo nhiệm kỳ ở cấp xã, được xác định bởi một chức danh cụ thể, rõ ràng và chịu trách nhiệm với công việc của mình.

Thứ hai: Số lượng

– Cán bộ không chuyên trách cấp xã:

Được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn:

Loại 1: Tối đa 14 người.

Loại 2: Tối đa 12 người.

Loại 3: Tối đa 10 người.

– Cán bộ chuyên trách cấp xã:

Được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Như sau:

Loại 1: Tối đa 23 người.

Loại 2: Tối đa 21 người.

Loại 3: Tối đa 19 người.

Thứ ba: Chức vụ, chức danh

– Cán bộ không chuyên trách cấp xã:

+ Văn phòng Đảng ủy.

+ Phó Chỉ huy trưởng Quân sự.

+ Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

+ Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc.

+ Phó Chủ tịch Hội Nông dân.

+ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Văn phòng Đảng ủy.

+ Phụ trách công tác truyền thanh….

– Cán bộ chuyên trách cấp xã:

+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy.

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

+ Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân.

+ Chủ tịch Hội Cự chiến binh Việt Nam.

+ Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (Áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông – lâm – ngư – diêm nghiệp và có tổ chức Hội nông dân Việt Nam).

+ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

+ Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thứ tư: Quyền lợi

– Cán bộ không chuyên trách cấp xã:

Chỉ được hưởng các chế độ phụ cấp và bảo hiểm y tế.

– Cán bộ chuyên trách cấp xã:

Hưởng lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ.

Quyền và nghĩa vụ của cán bộ không chuyên trách cấp xã

Thứ nhất: Quyền của cán bộ không chuyên trách cấp xã

– Được hưởng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

– Được hỗ trợ theo chế độ quy định đối với đối tượng không hưởng lương từ ngân sách khi được cử đi công tác, học tập theo triệu tập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đang đảm nhiệm.

Thứ hai: Nghĩa vụ của cán bộ không chuyên trách cấp xã

– Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Có nếp sống lành mạnh, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

– Có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ tài sản công; bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tham gia sinh hoạt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân tại nơi cư trú.

– Bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài sản Nhà nước được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi thi hành nhiệm vụ.

Như vậy, Thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã đã được chúng tôi trả lời trong mục thứ hai của bài viết hôm nay. Chúng tôi mong rằng với những nội dung đã trình bày trong bài viết, chúng tôi sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Quy hoạch cán bộ là gì? Hướng dẫn quy hoạch cán bộ 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vẫn về nội dung quy hoạch cán bộ là gì? Hướng dẫn quy hoạch cán bộ...

Giảm biên chế là gì?

Mặc dù biên chế thường được xem là “bảo đảm” cho cán bộ, công chức, viên chức có việc làm đến khi nghỉ hưu với các chế độ lương, phụ cấp ổn định nhưng vẫn có trường hợp bị tinh giản biên chế - đưa ra khỏi biên...

Kỷ luật cảnh cáo là gì? Kỷ luật cảnh cáo có bị cách chức không?

Kỷ luật cảnh cáo là gì? Kỷ luật cảnh cáo có bị cách chức không? Khi có những thắc mắc trên, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ của chúng...

Bảng lương giáo viên mầm non 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Bảng lương giáo viên mầm non 2022 như thế...

Bộ đội là công chức hay viên chức?

Bộ đội là công chức hay viên chức? Để giúp Quý độc giả làm rõ thắc mắc, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời Quý vị theo dõi...

Giảng viên là công chức hay viên chức?

Giảng viên là công chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học hoặc cao...

Giám đốc bệnh viện là công chức hay viên chức?

Giám đốc bệnh viện là công chức hay viên chức? Khi có thắc mắc này, Quý độc giả đừng bỏ qua những thông tin chúng tôi chia sẻ trong bài viết này...

Kiểm lâm là công chức hay viên chức?

Công chức Kiểm lâm khi thi hành công vụ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy...

Nhân viên bưu điện là công chức hay viên chức?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp...

Chuyên viên là công chức hay viên chức?

Chuyên viên là ngạch công chức hành chính xếp cho người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc đại học với nhiệm vụ giusp lãnh đạo cơ quan, tổ chức nhà nước tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp...

Nghĩa vụ trách nhiệm của sĩ quan quân đội gồm?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn về nội dung: Nghĩa vụ trách nhiệm của sĩ quan quân đội...

Sĩ quan chính trị là gì?

Trường Sĩ quan chính trị có 2 hệ là hệ dân sự và hệ quân sự. Vậy sĩ quan chính trị là gì sẽ được chúng tôi trả lời trong bài viết...

Sĩ quan biệt phái là gì? Ví dụ sĩ quan biệt phái

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn về nội dung: Sĩ quan biệt phái là gì? Ví dụ sĩ quan biệt...

Cấp bậc hàm của sĩ quan quân đội gồm?

Cấp bậc quân hàm của quân đội được quy định tại một số luật và văn bản có liên quan. Vậy cấp bậc hàm của sĩ quan quân đội...

Bác sĩ là công chức hay viên chức?

Bác sĩ là công chức hay viên chức? Đây là thắc mắc sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài viết...

Xem thêm

Yêu cầu tư vấn nhanh