• Thứ bảy, 24/09/2022 |
  • Là gì? |
  • 2483 Lượt xem

Tha hóa là gì?

Tha hóa là một khái niệm chỉ sự vận động, thay đổi của đối tượng theo chiều hướng trái ngược với bản chất của mình. Thuật ngữ tha hóa theo nghĩa Hán Việt có nghĩa là biến đổi theo chiều hướng sai lầm.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ, giúp Quý độc giả hiểu hơn về tha hóa là gì? Mời Quý độc giả theo dõi:

Tha hóa là gì?

Tha hóa là một khái niệm chỉ sự vận động, thay đổi của đối tượng theo chiều hướng trái ngược với bản chất của mình. Thuật ngữ tha hóa theo nghĩa Hán Việt có nghĩa là biến đổi theo chiều hướng sai lầm.

Tha hóa có thể dùng với người hoặc với vật. Ví dụ: một cán bộ tha hóa, ruộng đất để tha hóa,…

Ngoài chia sẻ giải thích tha hóa là gì? chúng tôi đem đến một số thông tin hữu ích có liên quan, do đó, Quý vị đừng bỏ qua những chia sẻ tiếp theo.

Tha hóa trong triết học

Trong Từ điển Triết học tha hóa là khái niệm nói lên, một là: quá trình chuyển hóa của các sản phẩm hoạt động của con người (cả hoạt động thực tiễn – những sản phẩm lao động, tiền và các quan hệ xã hội…tầm hoạt động lý luận), cũng như của những đặc tính và năng lực của con người thành một cái gì độc lập với con người và thống trị con người; hai là: sự chuyển hóa của những hiện tượng và quan hệ nào đó thành cái gì khác với bản thân chúng, sự bóp méo và xuyên tạc trong ý thức của con người những quan hệ sinh sống hiện thực của họ.

Trong lịch sử tư tưởng nhân loại khái niệm tha hóa đã được nhiều nhà triết học sử dụng. Dưới đây là khái niệm về tha hóa trong quan điểm của một số nhà triết học:

Thứ nhất: Trong quan điểm của Rút-xô

Trong triết học của Rút-xô (1712 – 1778), nhà triết học nổi tiếng của phong trào Khai sáng Pháp, tha hoá là sự chuyển hoá những mối quan hệ xã hội, những hiện tượng xã hội thành cái đối lập với bản chất tự nhiên của nó. Khi nghiên cứu vấn đề con người và quá trình phát triển của xã hội, Rút-xô khẳng định bản chất con người là tự do – con người sinh ra vốn được tự do, tuy thế, trong các xã hội từ trước tới giờ, luôn tồn tại sự bất công, mất dân chủ giữa người và người, tự do của con người luôn bị kìm hãm. Ông đi tìm nguồn gốc của tình trạng đó ở bản thân sự phát triển kinh tế và các hình thái sở hữu của xã hội.

Thứ hai: Trong quan điểm của Hêghen

Đến triết học của Hêghen, phạm trù tha hoá được xem như một trong những đặc trưng trong hệ thống triết học đồ sộ của ông.

Tha hoá, như 3 thích, tức là biến thành cái khác nó nhưng chính là nó ở trạng thái khác và hình thái khác. ý niệm tuyệt đối trong sự phát triển biện chứng của nó, sau khi đạt tới sự phát triển đầy đủ trong thế giới tinh thần thuần tuý, đã tha hoá thành giới tự nhiên để tiếp tục tự nhận thức chính mình. Theo đó, quá trình phát triển của giới tự nhiên từ vật chất vô cơ đến vật chất hữu cơ, từ vô sinh đến hữu sinh, xuất hiện sự sống và sự phát triển của chính sự sống chẳng qua chỉ là sự biểu hiện bên ngoài của các phạm trù lôgic. Quá trình phát triển từ thấp đến cao đó của giới tự nhiên cũng chính là quá trình ý niệm tuyệt đối vượt bỏ sự tha hoá của mình, trở thành cái tồn tại cho bản thân mình, tiếp tục phát triển với tư cách tự ý thức của loài người trong toàn bộ tiến trình lịch sử thế giới.

Thứ ba: Trong quan điểm của Mác

Quan điểm của Mác về tha hoá đối lập với quan điểm của Hêghen và khác căn bản với quan điểm của Phơ-bách. Mác không quy sự tha hoá thành những hiện tượng của ý thức mà xem xét nó trong chính đời sống hiện thực và hoạt động thực tiễn của con người. Xuất phát từ chỗ cho rằng tha hoá biểu hiện những mâu thuẫn của một giai đoạn phát triển nhất định của xã hội, nó do sự phân công lao động có tính chất đối kháng đẻ ra và gắn liền với chế độ tư hữu. Trong những điều kiện đó, các mối quan hệ xã hội được hình thành một cách tự phát và vượt khỏi sự kiểm soát của con người, còn những kết quả và sản phẩm của hoạt động thì bị tha hoá khỏi các cá nhân và các tập đoàn xã hội.

Trong tác phẩm “Bản thảo kinh tế – triết học năm 1844” Mác đã chỉ ra sự tha hoá của hiện tượng cơ bản của đời sống xã hội – hiện tượng lao động. Sự tha hoá của lao động là kết quả của tất yếu của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Trong tiếng Anh tha hóa là gì?

Tha hóa Tiếng Anh là “deteriorate” có nghĩa là hư hỏng đi, giảm giá trị, trở thành sa đọa, trở nên xấu hơn.

Trong tiếng Pháp tha hóa được viết là “aliénation” có nghĩa là làm mất đi, làm lánh xa, bỏ mất, chuyển nhượng, làm rối.

Tha hóa theo thuật ngữ tiếng Đức là “entfremdung” hàm nghĩa: khách quan hóa, trở nên khác đi, biến thành cái khác.

Tha hóa con người là gì?

Tha hóa con người là từ để đánh giá con người, nó thường được hiểu là sự đánh mất mình, sự tha hóa phẩm chất đạo đức, tính cách lối sống của con người.

Ở Việt Nam hiện nay, sự tác động của nền kinh tế thị trường đã làm cho con người bị tha hóa về nhiều mặt, từ tha hóa trong lao động đến tha hóa tư tưởng, tha hóa phẩm chất đạo đức. Điều này đã gây tác động tiêu cực không nhỏ đến tiến trình phát triển và tiến bộ của đất nước.

Ví dụ về tha hóa con người

Để Quý vị hiểu rõ hơn tha hóa là gì? nói chung và tha hóa con người là gì? nói riêng, chúng tôi đưa ra ví dụ như sau:

Hiện tượng nâng giá bán các thiết bị y tế tại nhiều bệnh viện, cơ sở chữa bệnh. Người bệnh phải trả cả chục triệu đồng để được điều trị bằng những trang thiết bị hiện đại. Đó chính là sự tha hóa của con người, bị giá trị vật chất, bị đồng tiền chi phối

Người ta thường nói “lương y như từ mẫu”. Nhưng vì sự xuống cấp của đạo đức, họ không còn là từ mẫu. Việc nâng giá bán các thiết bị y tế, giá dịch vụ khám chữa bệnh đã cướp đi cơ hội khám chữa bệnh của người nghèo. Bởi nhìn vào con số như vậy thì người nghèo làm việc cả đời cũng chẳng đủ một vài lần ra vào bệnh viện.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm