Luật Hoàng Phi Tài liệu Sinh học Tế bào không cấu tạo nên vật nào sau đây?

Tế bào không cấu tạo nên vật nào sau đây?

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời câu hỏi: Tế bào không cấu tạo nên vật nào sau đây?

Câu hỏi: Tế bào không cấu tạo nên vật nào sau đây?

A. Chiếc lá.

B. Bông hoa.

C. Con dao.

D. Con cá.

Đáp án đúng C.

Tế bào không cấu tạo nên vật nào sau đây: con dao, tế bào là đơn vị cấu tạo của các vật sống, con dao không phải vật sống nên không được cấu tạo từ tế bào.

Giải thích lý do vì sao chọn C là đúng

Tế bào là một đơn vị cấu trúc cơ bản có chức năng sinh học của sinh vật sống. Tế bào là đơn vị nhỏ nhất của sự sống có khả năng phân chia độc lập, và các tế bào thường được gọi là “những viên gạch đầu tiên cấu tạo nên sự sống”. Bộ môn nghiên cứu về các tế bào được gọi là sinh học tế bào.

Tế bào bao gồm tế bào chất bao quanh bởi màng tế bào, trong đó có nhiều phân tử sinh học như protein và axit nucleic. Các sinh vật sống có thể được phân thành đơn bào (có một tế bào, bao gồm vi khuẩn) hoặc đa bào (bao gồm cả thực vật và động vật). Trong khi số lượng tế bào trong các thực vật và động vật ở các loài là khác nhau, thì cơ thể con người lại có hơn 10 nghìn tỷ tế bào. Phần lớn tế bào động vật và thực vật chỉ có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi, với kích thước từ 1 đến 100 micromét.

Mọi tế bào đều có một số khả năng sau:

– Sinh sản thông qua phân bào.

– Trao đổi chất tế bào bao gồm thu nhận các vật liệu thô, chế biến thành các thành phần cần thiết cho tế bào, sản xuất các phân tử mang năng lượng và các sản phẩm phụ. Để thực hiện được các chức năng của mình, tế bào cần phải hấp thu và sử dụng được nguồn năng lượng hóa học dự trữ trong các phân tử hữu cơ. Năng lượng này được giải phóng trong các con đường trao đổi chất.

– Tổng hợp các protein, đây là những phân tử đảm nhiệm những chức năng cơ bản của tế bào, ví dụ như enzyme. Một tế bào động vật thông thường chứa khoảng 10.000 loại protein khác nhau.

– Đáp ứng với các kích thích, hoặc thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài như những thay đổi về nhiệt độ, pH hoặc nguồn dinh dưỡng.

– Di chuyển các túi tiết.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Sinh sản hữu tính là gì? Sinh sản vô tính là gì?

Sinh sản hữu tính là quá trình sinh sản trong đó các tế bào sinh dục của hai cá thể khác giới kết hợp để tạo ra một cá thể mới có sự kết hợp của các gen từ cả hai phụ huynh. Đây là phương thức sinh sản phổ biến ở động vật, bao gồm cả con...

Môi trường sống của sinh vật là gì?

Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả các yếu tố cấu thành môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh...

Phát biểu nào sau đây về giun đũa là đúng

Phát biểu về giun đũa là đúng là có lỗ hậu môn, giun đũa có ống tiêu hóa bắt đầu từ lỗ miệng ở phía trước cơ thể giữa ba môi bé, kết thúc ở lỗ hậu môn, hầu phát triển giúp hút chất dinh dưỡng vào nhanh và...

Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào?

Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào cung cấp năng lượng vì quá trình hấp thụ chủ động ngược građien nồng độ nên cần cung cấp năng lượng, như vậy có năng lượng thì tế bào mới hấp thụ các chất theo hình thức chủ động...

Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở?

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời câu hỏi môn Sinh học: Hệ tuần hoàn kép chỉ có...

Xem thêm