Tài liệu

Bài thu hoạch

Thuyết trình tồn tại xã hội và ý thức xã hội

19/01/2021

Tồn tại xã hội là toàn bộ sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, bao gồm môi trường tự nhiên, dân số và phương thức sản xuất. Ý thức xã hội dùng để chỉ phương diện sinh hoạt tinh thần của xã hội, nảy sinh từ tồn tại xã hội và...

Dành cho giáo viên

Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 22

14/01/2021

Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo thông tư 22 là một tài liệu dành cho giáo viên tiểu học dùng để phân tích, đánh giá hiệu quả học tập, năng lực và phẩm chất của học sinh sau mỗi năm...

Hotline: 1900.6557