Luật Hoàng Phi Tài liệu

Bài thu hoạch

Tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

11/11/2021

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội, từ sử dụng lao động thủ công là phổ biến sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động được đào tạo cùng với công nghệ, phương tiện và...

Là gì?

Mạng đấu thầu quốc gia là gì?

04/12/2021

Mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua...

Văn học

Phép nhân hóa là gì? Tác dụng của phép nhân hóa?

25/11/2021

Nhân hóa có nguồn gốc cổ như các cách kể chuyện và hầu hết các nền văn hóa đề có những truyền thống với nội dung những con vật được hóa nhân thành nhân vật với những đặc điểm, hình dáng và tính cách riêng biệt....

Toán học

Công thức tính thể tích hình cầu

14/10/2021

Hình cầu được tạo bởi toàn bộ không gian tính từ mặt cầu đến tâm của nó. Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì phần mặt phẳng nằm trong hình đó (mặt cắt) là một hình...

Văn hóa

Một số thể loại văn học thơ truyện

03/12/2021

Hình thức tổ chức tác phẩm văn học được xác định trong loại (loại hình, chủng loại) và thể (thể tài, thể loại, kiểu, dạng). Loại là phương thức tồn tại chung; thể chỉ là sự hiện thực hoá của loại....