Luật Hoàng Phi Vectơ chuyển gen là

Vectơ chuyển gen là

Liên hệ với Luật Hoàng Phi