Luật Hoàng Phi Véc tơ vận tốc của vật

Véc tơ vận tốc của vật

Liên hệ với Luật Hoàng Phi