Luật Hoàng Phi Vật phản xạ tốt âm thanh là?

Vật phản xạ tốt âm thanh là?

Liên hệ với Luật Hoàng Phi