Luật Hoàng Phi vai trò của nitơ

vai trò của nitơ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật?

25/05/2022

Nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử prôtêin trong tế bào...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi