tư vấn ký cược 2020

Biện pháp bảo đảm ký cược theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015

Thưa Luật sư, tôi có thuê chiếc ô tô để thực hiện việc di chuyển về quê, tôi tự lái nên chỉ thuê mỗi xe. Bên công ty cho tôi thuê chiếc xe và yêu cầu tôi phải giao một khoản...Chi tiết