tôm sông

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tuyến bài tiết của tôm sông nằm ở?

Thứ tư, 25/05/2022

Tuyến bài tiết của tôm sông nằm ở gốc của đôi râu thứ hai, cơ thể tôm có 2 phần, đó là phần đầu và ngực gắn liền (dưới giáp đầu – ngực) và phần bụng, giáp đầu – ngực cũng như vỏ cơ thể tôm cấu tạo bằng...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi