Luật Hoàng Phi thành ngữ

thành ngữ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Ví dụ về thành ngữ

Thứ năm, 25/05/2023

Thành ngữ mang tính hình tượng, được xây dựng dựa trên các hình ảnh thực tế. Sau đây là ví dụ về thành...

Mở cờ trong bụng là gì?

Thứ năm, 25/05/2023

Mở cờ trong bụng là chỉ trạng thái của con người vui mừng, hớn hở, vui sướng về một điều gì đó trong lòng (mừng thầm trong...

Thành ngữ là gì?

Thứ tư, 25/05/2022

Thành ngữ là tập hợp các từ ngữ có tính tượng hình tượng trưng, thường dùng để chỉ các khái niệm, cái nhìn tổng quát, được nói thành câu cố định mà khi tách nghĩa các từ ngữ trong câu không giải thích được hàm ý của...

Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

Thứ năm, 14/09/2023

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên...

Thành ngữ có thể đóng vai trò gì trong câu?

Thứ năm, 25/05/2023

Thành ngữ là tập hợp các từ ngữ có tính tượng hình tượng trưng, thường dùng để chỉ các khái niệm, cái nhìn tổng quát, được nói thành câu cố định mà khi tách nghĩa các từ ngữ trong câu không giải thích được hàm ý của...

Dòng nào dưới đây không phải là thành ngữ?

Thứ năm, 25/05/2023

Thành ngữ là tập hợp các từ có tính tượng hình, tượng trưng, thường được sử dụng để chỉ các khái niệm, cái nhìn tổng quát, được nói thành câu cố định mà khi tách nghĩa các từ ngữ trong câu không giải thích được hàm ý của...

Đặt câu với thành ngữ

Thứ năm, 25/05/2023

Thành ngữ là tập hợp các từ ngữ có tính tượng hình tượng trưng, thường dùng để chỉ các khái niệm, cái nhìn tổng quát, được nói thành câu cố định mà khi tách nghĩa các từ ngữ trong câu không giải thích được hàm ý của câu....

Liên hệ với Luật Hoàng Phi