Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp phải lập thành mấy bản?

Luật sư cho tôi hỏi, khi giao kết thỏa ước lao động tập thể, các bên kí kết bao gồm những ai? Và thỏa ước lao động tập thể phải lập thành mấy...