Luật Hoàng Phi Tắt đèn của Ngô Tất Tố được viết theo thể loại?

Tắt đèn của Ngô Tất Tố được viết theo thể loại?

Liên hệ với Luật Hoàng Phi