Luật Hoàng Phi Tác động của Auxin là

Tác động của Auxin là

Liên hệ với Luật Hoàng Phi