quốc gia

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Vùng nước quốc gia gồm những vùng nào?

Thứ năm, 25/05/2023

Theo công ước, mỗi quốc gia ven biển có năm vùng biển bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục...

Quốc gia có quy mô kinh tế đứng thứ 2 thế giới hiện nay là?

Thứ năm, 25/05/2023

Các ngành công nghiệp hàng đầu thế giới của Nhật Bản bao gồm một số ngành như: Công nghiệp chế tạo ô tô, tàu biển; Công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện tử, máy tính điện tử, người máy công nghiệp; Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: đồng hồ, máy...

Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

Thứ năm, 25/05/2023

Quốc gia là một chủ thể của luật quốc tế, đáp ứng các tiêu chí theo Công ước Montevideo. Vậy có bao nhiêu quốc gia trên thế...

Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á là?

Thứ năm, 25/05/2023

Trước đây toàn bộ khu vực Nam Á bị đế quốc Anh xâm chiếm làm thuộc địa từ đó Nam Á trở thành nơi cung cấp nguyên liệu, nông sản nhiệt đới và tiêu thụ hàng công nghiệp của các công ty tư bản...

Nam Á có tất cả bao nhiêu quốc gia?

Thứ năm, 25/05/2023

Nam Á có núi cao nhất thế giới và là nguồn gốc của một số nền văn minh lâu đời nhất trên thế giới. Là cái nôi của Ấn Độ giáo, Phật giáo, đạo Sikh và đạo...

Quốc gia nào sau đây không được coi là nước công nghiệp mới?

Thứ năm, 25/05/2023

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản thoát khỏi cuộc chiến, các nước thuộc địa cũng dần dần giành được độc lập. Nền kinh tế các nước đều bị kiệt quệ, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Hầu hết các nước đều thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu hàng...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi