Luật Hoàng Phi phương châm hội thoại

phương châm hội thoại

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nói có sách mách có chứng là phương châm gì?

Thứ năm, 25/05/2023

Nói có sách mách có chứng, nghĩa là nói điều gì đó xác thực, có chứng cứ rõ ràng, có thể kiểm chứng được. Nói có sách, mách có chứng có nghĩa là không nói vu vơ kiểu ăn ốc nói mò, không thêu...

Lúng búng như ngậm hột thị là phương châm gì?

Thứ năm, 25/05/2023

Lúng búng như ngậm hột thị là vi phạm phương châm cách thức, bởi vì nghĩa của câu lúng búng như ngậm hột thị có nghĩa là cách nói dài dòng, rườm rà, thiếu mạch lạc và không rõ...

Phương châm quan hệ là gì? Ví dụ về phương châm quan hệ

Thứ năm, 25/05/2023

Phương châm quan hệ là một trong năm phương châm hội thoại cơ bản, phương châm này được hiểu là: Khi hội thoại, tranh luận, cần tập trung đúng chủ đề đó, trách nói lạc...

Nói nhăng nói cuội là phương châm nào?

Thứ năm, 25/05/2023

Nói nhăng nói cuội là phương châm về chất, nói nhăng nói cuội là nói những điều không chắc chắn, không đúng, vi phạm phương châm về chất trong giao...

Ví dụ về phương châm về lượng

Thứ ba, 24/05/2022

Phương châm hội thoại là các quy định, nguyên tắc bắt buộc mà người tham gia hội thoại cần làm theo và tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu này thì cuộc giao tiếp mới được xem là thành...

Các phương châm hội thoại?

Thứ năm, 25/05/2023

Phương châm hội thoại là những quy định mà người tham gia hội thoại phải tuân thủ thì cuộc giao tiếp mới thành công. Để giao tiếp thành công, cần nắm vững các phương châm hội thoại. Tuy nhiên, căn cứ vào tình huống giao tiếp cụ thể, cần vận dụng phương châm hội...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi