Luật Hoàng Phi nước ta nằm ở vùng nội chí tuyến nên nhiệt độ trung bình năm ntn

nước ta nằm ở vùng nội chí tuyến nên nhiệt độ trung bình năm ntn

Liên hệ với Luật Hoàng Phi