Luật Hoàng Phi nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới bán cầu nào?

nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới bán cầu nào?

Liên hệ với Luật Hoàng Phi