Luật Hoàng Phi Miền địa hình phía bắc của khu vực nam á là dãy núi nào

Miền địa hình phía bắc của khu vực nam á là dãy núi nào