Luật Hoàng Phi Màu sắc trong Thơ điếu là màu gì

Màu sắc trong Thơ điếu là màu gì