Luật Hoàng Phi Mẫu đơn xin phép nghỉ ốm của giáo viên là gì?

Mẫu đơn xin phép nghỉ ốm của giáo viên là gì?