Trang chủ mạng máy tính

mạng máy tính

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Yếu tố nào không phải là môi trường truyền dẫn?

Thứ tư, 25/05/2022

Môi trường truyền dẫn là môi trường xung quanh mạng máy tính. Yếu tố nào không phải là môi trường truyền...

Nêu các kiểu mạng?

Thứ năm, 25/05/2023

Các kiểu mạng là mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng, tập hợp các máy tính kết nối được nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài...

Mạng máy tính được phân ra làm mấy loại?

Thứ tư, 25/05/2022

Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau cho phép dùng chung các tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, các thiết bị phần...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi